Övre raden från vänster: Esbjörn Särdquist, Susanne Rappmann, Erik Johansson, Cristina Grenholm, Maria Klasson Sundin, Sven Hillert och Jonas Eek. Foto: Svenska kyrkan

De kan bli ny biskop i Göteborg

Efter nomineringsvalet står det nu klart vilka kandidater som kan bli ny biskop i Göteborgs stift. Mycket talar för att Göteborg för första gången kan få en kvinnlig biskop men det kan avgöras på målsnöret.

  • Publicerad 15:01, 23 aug 2017

Per Eckerdal går i pension efter sex år som biskop i Göteborg stift. När en ny biskop nu ska utses har sju kandidater tagits fram i nomineringsvalet. Bland de tre kandidater som fick flest röster är två kvinnor.

– Om en kvinna blir biskop är det historiskt i Göteborgs stift. Det finns i andra stift inom Svenska kyrkan och även vår ärkebiskop är en kvinna. Göteborgs stift har en tradition av starkt kvinnoprästmotstånd. Det är inte så längre även om det för vissa fortfarande är en fråga här. I många andra stift är det inte så. Sedan många år måste biskopen acceptera både kvinnor och män i prästämbetet, säger Torgny Lindén, kommunikatör på Göteborgs stift.

Krävs hälften av rösterna

För att allt ska avgöras i den första valomgången i oktober krävs att en av kandidaterna får minst 50 procent av rösterna. I nuläget talar mycket för att det kommer att krävas en andra valomgång i november.

Hälften av de röstberättigande är präster och diakoner i stiftet. Andra hälften är elektorer utsedda av kyrkofullmäktige.

Innan valet ska kandidaterna utfrågas i en öppen hearing i domkyrkan.

– Hearingen kommer att ha en stor betydelse eftersom alla kandidater kanske inte är så kända av de röstande. Fem av de sju är ju verksamma i andra stift, säger Torgny Lindén.

Åldersfrågan kan ha betydelse

En biskop sitter till pensionen om inget oförutsägbart händer längs vägen.

– Är det någon med hög ålder så stannar ju de kortare tid än någon yngre vilket kan ha betydelse för hur man väljer att rösta. Det är ett tufft jobb att vara biskop, speciellt i ett stort stift. Men trenden i andra stift är att välja ganska unga biskopar.

Hur påverkas den vanliga kyrkobesökaren av vem som blir biskop?

– Församlingarna styr ju sin egen verksamhet mycket genom sina kyrkoråd. Där kan inte biskopen gå in och bestämma. Men som inspiration och stöd åt församlingarna är biskopen viktig. Biskopen kan också driva egna frågor som exempelvis ungdomsfrågor eller diakonala frågor som kan ha betydelse. Min förhoppning är att att biskopen blir en röst i samhället. Kyrkans uppgift är att stå upp för de svaga i samhället. Det är än viktigare i dag när samhället blir mer tudelat och splittrat. Personligen hoppas jag på en biskop som kan gå in i debatter om kyrkan men också om samhället, säger Torgny Lindén.

Kandidaterna

Susanne Rappmann (född 1965)
Kyrkoherde i Mölndals pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Göteborgs stift.

Erik Johansson (född 1972)
Präst, internationell missionssekreterare EFS.

Cristina Grenholm (född 1959)
Kyrkosekreterare, präst, professor och chef för avdelningen för teologi och ekumenik på Kyrkokansliet i Uppsala.

Jonas Eek (född 1970) 
Präst och utgivningschef för Svenska kyrkans bok- och mediebolag Verbum, teologie doktor, bosatt i Göteborg.

Esbjörn Särdquist (född 1966)
Kyrkoherde i Vårgårda pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Skara stift.

Maria Klasson Sundin (född 1961)
Präst, handläggare för ekumenik vid Kyrkokansliet i Uppsala, teologie doktor.

Sven Hillert (född 1959)
Församlingsherde i Gävle Maria församling, teologie doktor, Uppsala stift.

Tidsplan

22 augusti
Nomineringsval

22 augusti
Valresultatet kungörs och överklagandetiden löper i 7 dagar

29 augusti
Valresultatet överlämnas till ansvarsnämnden för biskopar

12 september
Ansvarsnämnden sammanträder och prövar behörigheten hos de valda

11 oktober
Hearing med biskopskandidaterna

18 oktober
Valomgång I

8 november (ev)
Valomgång II

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG