MENTORSKAP I MATEMATIK. Intize erbjuder bland annat mentorskap, drop-in och räknestuga. Foto: Andrés Colombo

De lockar Bergsjöbarn till matematikens värld

Skattjakt, quiz och rundvandring i matematikens tecken. Det får barn från Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen chans att ta del av under en inspirationsdag på Chalmers.

  • Publicerad 14:00, 18 mar 2019

– Vi vill bjuda in barn och ungdomar till spännande och inspirerade aktiviteter relaterat till matematik och visa att matte är roligt, säger Linda Ekberg, verksamhetsansvarig på föreningen Intize som står bakom inspirationsdagen på Chalmers.

De inbjudna barnen kommer från Bergsjön Studiecenter Läxhjälpen som stöds av Familjebostäder och Svenska kyrkan men som drivs av ett föräldraråd.

– Forskning visar att föräldrars engagemang i skolarbete har stor inverkan på barns studieresultat.  Vi hjälper till med lokaler och läxhjälpare som har högskolekompetens men föräldrarna håller i verksamheten, bemannar och ser till att det är studiero, säger AnnSofie Olsson, diakon, Bergsjöns församling.

Inblick i högskolan

Läxhjälpen har funnits i två år och fokuserar på det som föräldrar ofta själva beskriver som hinder för att kunna ge rätt stöd till sina barn i hemmet. Det kan handla om trångboddhet eller att man inte har språket eller kunskap för att hjälpa. Verksamheten är uppskattad och omkring 100 familjer är inskrivna och aktiva i läxhjälpen.

Förutom hjälp med läxor anordnar de lovaktiviteter och studiebesök runt om i Göteborg. Den 30 mars är det dags för omkring 60 barn och deras föräldrar att få en inblick i matematikens värld på Chalmers i Johanneberg. De äldre barnen får också möjlighet att gå en rundvandring på den tekniska högskolan.

– Vi försöker ge barnen bilder av att man själv kan studera på universitetet. Nu får vi möjlighet att besöka Chalmers genom Intize och på så sätt kommer universitetsvärlden närmare barnen. Det betyder jättemycket, säger AnnSofie Olsson.

Mattehjälp till alla

Intize är en studentdriven organisation i Göteborg som arbetar för att stärka självkänslan hos unga och vill avdramatisera ämnet matematik genom att bland annat erbjuda mentorskap i matematik för elever på grund- och gymnasienivå och för särbegåvade elever.

– Det bygger på att elever möter yngre elever och vägleder i matematik en gång i veckan. Vi är inte Chalmers men vi sitter här och erbjuder även drop-in varje vecka och räknestuga inför nationella prov. Allt är gratis och alla elever är välkomna oavsett kunskaps och ambitionsnivå. Vi gör detta för att öka intresset och kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande, säger Linda Ekberg.

Trendbrott: Brottsligheten minskar kraftigt i Bergsjön

Klart i dag: Så blir nya kulturhuset i Bergsjön