ORSAK. En av anledningarna till rökförbudet är att det minskar den sociala exponeringen för rökning och därmed bidrar till att avnormalisera rökning. Foto: Jura Stok

De ser till att tobakslagen följs

När den nya tobakslagen införs i sommar är det många verksamheter som måste skylta om, ta bort askkoppar och se till att lagen följs. Annars riskerar man att förlora sitt tillstånd.

  • Publicerad 09:24, 10 maj 2019

De enskilda kommunerna har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. I Göteborg ligger ansvaret på miljöförvaltningen.

– Vi kommer bedriva tillsyn på alla platser som omfattas i den nya förändringen i tobakslagen, säger Yusra Moshtat, miljöinspektör på miljöförvaltningen.

Så tacklar Göteborg rökförbudet i sommar

Ansvaret för att lagen upprätthålls ligger på den som disponerar lokalen som berörs. Om exempelvis en restaurang hyr en lokal är det fortfarande de som bär ansvaret för skyltning och att ingen rökar på uteserveringen.

– Om skyltningen är otillräcklig kommer vi att vara väldigt hårda och tala om för verksamheten att vi ser allvarligt på det. Om problemet kvarstår när vi kommer tillbaka kan vi fatta beslut om föreläggande med vite, säger Yusra Moshtat.

DEBATT: "Upprätta särskilda 'rökhållplatser' i Göteborg"

Om verksamheten inte sköter sig kan det till och med bli en fråga för polisen.

På polisens rättsenhet avdelning tillstånd handläggs så kallad upplåtelse av offentlig plats för uteservering.

– Vi tittar på ordning, säkerhet och trafiksäkerhet, sådana frågor. Rökning är inte nämnvärt i vår tillståndsgivning. Det är i så fall om det skulle leda till ordningsproblematik, säger Aida Hadziselimovic, på tillståndsenheten.

Kan en verksamhet som inte ser till att rökförbudet på uteserveringen hålls förlora sitt tillstånd?

– Det kan påverka. Polisen har företräde att ta tillbaka ansökan om det visar sig att den som fått upplåtelse inte följer lagen, säger Aida Hadziselimovic.

Det är också bara poliser och ordningsvakter som har laglig rätt av avlägsna personer som bryter mot rökförbudet.

Många tobaksförsäljare kan försvinna i sommar

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"För oss är det tydligt – välfärden måste sättas först"

Debatt Socialdemokraterna Välfärdsarbetarna utför några av de allra viktigaste arbetsuppgifterna vi har i samhället. De tar hand om våra barn och äldre, vårdar de sjuka och utbildar de unga. torsdag 2/7 10:21

KRÖNIKOR

Tjulander: Göteborg Direkt går på sommarlov

Krönika När vi skålade in det nya året hade väl ingen kunnat ana vilken vår och sommar vi stod inför. Året som skulle bli det bästa... fredag 10/7 14:08

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11