Stadsmissionen startar pappagrupper för de nyanlända i Askimsviken. Mohamed el Nabolsi, Hael el Nabolsi, Per Åslund och Husejin Babic. Foto: Gabriel Tjulander

De ska få pappor engagerade i sina barn

Stadsmissionen startar projekt för att få nyanlända pappor att engagera sig mer i sina barn. "Får vi fler pappor närvarande i sina barns liv är det till gagn både för familjen men också för samhället", säger projektledare Per Åslund.

  • Publicerad 11:46, 3 dec 2019

Vi har erfarenheten av att fly från ett land.

I februari i år startade Göteborgs Stadsmission ett projekt, med stöd från Allmänna arvsfonden, där pappa/barnaktiviteter skulle skapas i Göteborgs tre ytterområden, Biskopsgården, Angered och Tynnered.

Per Åslund, psykolog på Stadsmissionen, hade genom sitt arbete uppmärksammat att pappornas närvaro ute på de öppna förskolorna i staden skilde sig mycket åt.

– Jag såg att i områden som Majorna, Haga eller Linné var många fler pappor med sina barn på öppna förskolan medan i Biskopsgården, Angered och Tynnered var det nästan uteslutande mammor. Papporna var inte lika involverade i sina barns liv i de områdena, säger Per Åslund.

Tillsammans med Peter Breife på Stadsmissionen satte Per projektet i rullning där första steget var att hitta och utbilda manliga kulturtolkar för att nå ut till papporna och överbrygga språkliga och kulturella hinder.

– När Per berättade om projektet så tyckte jag det lät kul, jag var själv ensamstående pappa och det är något som passar mig perfekt. Det var roligt att få träffa andra pappor som man kunde dela kunskap, idéer och erfarenhet med, säger Mohammed el Nabolsi.

Mohammed, Hael el Nabolsi och Husejin Babic var de första kulturtolkarna att gå in i projektet. I dag är det redan fler som utbildar sig och är på väg in.

Nu har en pappagrupp startats bland de nyanlända i Askimsviken och Husejin berättar att det gått förvånansvärt lätt att nå ut till papporna.

Husejin menar att det här är mycket tack vare att kulturtolkarna pratar deras språk och själva varit nyanlända.

– Jag kommer ihåg när jag kom hit, jag saknade en sådan här aktivitet. Kvinnor har lättare att knyta kontakter och komma in i ett sammanhang, säger Husejin Babic.

De frånvarande papporna var inte enbart ett integrationsproblem, Per och hans kulturtolkar menar att pappans roll för barnet är viktigare än vad man kan tro.

– När jag träffar invandrade familjer så är det inte sällan att den som kan språket bäst är barnet. Den som för diskussionen med mig och tolkar åt föräldrarna är sonen eller dottern. Barnet har tagit över rollen som den som representerar familjen. Vad händer med familjen när grabben tar över rollen som pappan hade, frågar sig Per Åslund.

På sikt tror Per att om de kan få fler pappor att engagera sig i sina barns liv kan det leda till att färre unga hamnar i utanförskap för att istället bli en del av samhället.

– När papporna tappar sin tidigare roll känner de sig mindre betydelsefulla, de hamnar vid sidan av. Det är vår övertygelse att får vi fler pappor närvarande i sina barns liv är det till gagn både för familjen men också för samhället i stort, avslutar Per.

Manliga kulturtolkar

Metoden i projektet inkluderar utbildande av manliga kulturtolkar som ska hjälpa oss att överbrygga kulturella och språkliga hinder. Projektet omfattar uppsökande verksamheter på bland annat Familjecentraler, MVC/ BVC, öppna förskolor och SFI-klasser.

Vi är GBG

    Vi är GBG