Foto: Gabriel Tjulander

De ska göra coaching mindre flummigt

Ökad omsättning på mellan 30-40 procent, fem nyanställningar och större investeringar för framtiden. Det är några av resultaten som ett tretiotal företag i Bohuslän fick känna av efter att fått coaching.

  • Publicerad 16:10, 20 okt 2019

Vi lever i en tid som fullkomligt svämmar över av olika coacher. För några år sedan var begreppet starkast förknippat med fotboll men nu vill alla göra karriär med titeln coach. En snabb googling berättar för oss att idag finns livsstilscoacher, relationscoacher, inredningscoacher och energi- och klimatcoacher.

Den vanligaste kritiken mot just coaching är nog att det framstår som lite flummigt.

– Det finns en flumfaktor kopplad till detta men det finns inget flummigt med det, säger Anna Sanderoth Vilkas, vd på Sumo Business Development AB.

Anna menar att det är mest i Sverige som coaching anses som flummigt.

– Utomlands finns det inte en president som inte har en coach eller företagsledare som har det. Vi har en personer som jobbar med att snacka in ett internationellt uppdrag till oss. Ett årsabonnemang ligger på 50 000 för en företagsledare. Men det var vi tvungna att ändra för utomlands pratar man 50 000 dollar. Så Sverige är en väldigt omogen marknad.

Det var ett test där 30 företag i sex kommuner i Bohuslän fick coaching under perioden april till maj.

– När vi fick uppdraget i Bohuslän tänkte jag att nu kommer vi få oberoende bevis på att coaching är en jättebra metod till att skapa tillväxt.

Anna Sanderoth Vilkas och Mikael Vilkas som tillsammans driver företaget Sumo vill få bort flumstämpeln från hantverket. Och skillnaden mellan coacherna Mikael och Anna är stor jämfört med lokala fotbollslagets coacher.

Anna och Mikael jobbar med något som kallas katalyserade coaching, en samtalsmetodik som utförs av utbildade diplomerade eller certifierade coacher.

Sumo. Några av Sumos 45 underkonsulter. Foto: Privat

– Vi jobba mycket med hur hjärnan funkar. Exempelvis har vår hjärna alltid fem gånger mer fokus på vad som inte funkar jämfört med vad som funkar. Vi har lättare att identifiera problem än att se möjligheter, säger Anna och fortsätter:

– När vi sätter upp mål dit företaget vill så kommer företagaren snart se problem och hinder på vägen till målet. Det är vanligt att företagare berättar vad de inte vill, än vad de vill. Men det är lika intelligent som att hoppa in i en taxi och säga kör mig inte hem, kör mig inte till jobbet, kör mig inte till tåget och gör det fort – du kommer ingen vart.

En av skillnaden mellan en coach och en rådgivare är att en coach går alltid in med inställningen att kunden vet bäst hur hens verksamhet fungerar. Och det är kunden som sitter på svaren till hur hen ska kunna komma vidare eller nå sina mål.

– Det ena behöver inte utesluta det andra. Som coach har man övertygelsen att företagaren känner företaget bäst. Men jag vet att 95 procent av de tankarna som du tänker i dag tänkte du igår. Det innebär att de lösningar som du har sett på dina utmaningar lopar runt. Vi hjälper till att sätta fokus när hjärnan håller oss tillbaka.

Vi är GBG

    Vi är GBG