De ska stärka Biskopsgården

Gemensamt för Bedia, Abdulahi, Layla, Gladys, Saman och Amino är att de är Biskopsgårdens nya invånarguider. Men det är deras olika bakgrunder, ålder och språkkunskaper som är styrkan i det gemensamma uppdraget – att sprida information om stadsdelens verksamheter.

  • Publicerad 12:10, 14 mar 2020

– Sammanlagt pratar vi sex guider, över tio olika språk. Det är en stor resurs för att nå ut med samhällsinformation till de boende här, säger Bedia Sarihan är en av Biskopsgårdens nya invånarguider.

Föregångare till årets projekt är dels demokratiguiderna inför valen 2014 och 2018, dels ett projekt från 2017 där fyra unga kvinnor fick i uppdrag att öka deltagandet i stadsdelens kvinnoverksamhet Café Sol.

– Tjejerna ökade antalet besökare från omkring tio till ungefär 70 på bara några veckor. Då såg man tydligt att det den här metoden funkade, säger Zlate Musli, projektledare Biskopsgårdens invånarguider.

Biskopsgården på tur att utvecklas

Räcker inte med flygblad

I år är alla stadsdelens verksamheter i fokus och de olika guiderna matchas till olika uppdrag beroende på målgruppen.  

För stadsdelen har insett att det inte räcker med att dela ut flygblad på biblioteket eller medborgarkontoret om exempelvis Göteborgsförslaget.

Det syns i såväl statistiken – var förslagen kommer ifrån – som när Bedia Sarihan och hennes kollegor är ute och träffar de boende.

– Vi visste själva inte om Göteborgsförslaget. Det är många som inte känner till att de faktiskt har möjlighet att påverka politiker och hur det går till, säger hon.

Det är främst om språksvårigheter som står i vägen mellan stadsdelens information och invånarna.

– Nu bortser jag från barn och ungdomar som kan språket men en stor andel av föräldrar och den äldre generationen har inte svenska som modersmål. De har svårt att förstå vad de läser på svenska, säger Bedia Sarihan.

Uttrycka sin åsikt inte en självklarhet för alla

Samtidigt är det inte självklart för alla att leva i ett land med ett demokratiskt styre där folket faktiskt kan och får uttrycka sin åsikt.

– Många äldre är uppvuxna i länder med diktatur där någon annan alltid har bestämt. Individen har själv inte kunnat påverka samhället där. Därför är vårt uppdrag också en viktig demokratifråga, säger Bedia Sarihan och tillägger:

– Förhoppning är att sprida alla möjligheterna som finns till så många som möjligt. Det finns många vägar för att påverka sin omgivning och målet är att vi ska få de boende att inse det.

Mörkt för blå spindeln i år igen

Tjejerna kallar till Biskopsgården med festival

Mer om invånarguiderna:

Sex personer arbetar på deltid, vid sidan av annat arbete eller studier, som invånarguide i Biskopsgården.

Satsningen finansieras bland folkhälsomedel och sträcker sig över hela 2020.

Exempel på andra pågående uppdrag är att sprida information om Business Innovation Center som hjälper personer som vill starta företag och om satsdelens trygghetssatsning Bobra som bland annat handlar om hur den fysiska utemiljön kan förbättras med belysning.

Vill du veta mer? Kontakta Zlate Musli, 031 366 67 89, zlate.musli@vastrahisingen.goteborg.se

Visa merVisa mindre

Vi är GBG