Foto: Aliyare Gaani

De vill få unga att välja Vardagsrummet framför gatan

Den 27–28 november invigs “Vardagsrummet i Svarte Mosse” i Norra Biskopsgården. Lokalen ska finnas för barn och ungdomar som alternativ till den trångboddhet som råder i stadsdelen. Ett alternativ för att förebygga risken att gå med i kriminella kretsar.

  • Publicerad 10:47, 30 okt 2020

Många hänger nere på torget, då är det är lätt att hamna i fel bekantskap.

De senaste åren har Neutral Ungdomsförening (NUF) arbetat förebyggande mot kriminaliteten i Norra Biskopsgården. Detta genom att ge barn och ungdomar ett sammanhang, som inom idrott, med läxhjälp, socialt umgänge och föräldragrupper.

Riskerar att falla in i kriminalitet

Abdiaziz Abdikadir, styrelseledamot och medgrundare till föreningen, som själv bott i Norra Biskopsgården och har sett hur trångboddheten leder till att ungdomarna letar sig ut på gatorna och riskerar att falla in i kriminalitet. Och enligt honom blir åldersgruppen lägre varje år.

– Föräldrar kommer till NUF och ber om hjälp. På grund av trångboddheten vill inte barnen vara hemma. Då har de ingenstans att gå. Många hänger nere på torget, då är det är lätt att hamna i fel bekantskap.

Vardagsrummet

Därför får deras nya lokal namnet “Vardagsrummet i Svarte Mosse”. Det ska bli ett alternativ att gå till. Verksamheten ska vara öppen för alla, inte bara medlemmar. Enligt Abdiaziz Abdikadir har de många att tacka för färdigställandet av lokalen.

– Vi fick nej till ekonomisk stöttning av kommunen. Men med hjälp av stiftelsen Hoppets Allians har vi kunnat knyta kontakter och fått ekonomiskt stöd av privata aktörer. Sen har också medlemmarna varit delaktiga i själva bygget av lokalen.

Den nya lokalen ska inrymma bland annat bioverksamhet, föreläsningar och kafé. Röda Korsets ungdomsförbund kommer också finnas i byggnaden med stöttning i läxhjälpen. Invigningen pågår under två dagar, 27-28 november, på grund av försiktighetsåtgärder i samband med pandemin.

Vi är GBG