Tre miljoner. Miljöpartiets Andreas Hernbo och Vänsterpartiet i Västra Hisingen vill storsatsa på trygghet. Foto: Hanna Bernholdsson

De vill satsa miljoner för ett tryggare område

Efter senaste tidens oroligheter i Biskopsgården vill Miljöpartiet och Vänsterpartiet satsa tre miljoner kronor på ökad trygghet. ”Det är en punktinsats här och nu”, säger Andreas Hernbo (MP).

  • Publicerad 14:57, 20 okt 2020

Det handlar om att motverka rekryteringen till den organiserade brottsligheten, öka tryggheten och tilliten till samhället.

Det handlar om tre olika miljonsatsningar som Miljöpartiet och Vänsterpartiet i stadsdelsnämnd Västra Hisingen lägger fram för att öka tryggheten i området.

Den första miljonen vill partierna använda för att öka tilliten till samhället. Målet är att alla ska känna till det stöd som finns ifall en själv eller någon närstående skulle drabbas av det organiserade våldet.

– Vi vill öka samarbetet med barnrättsorganisationer och brottsofferjour för att invånare ska ha kännedom om sina rättigheter och för att man ska våga vända sig till polis eller socialtjänst om man upplever eller ser något otäckt, Andreas Hernbo (MP), 2:e vice ordförande i stadsdelsnämnden Västra Hisingen.

Efter oroligheterna: Extra ordningsvakter på torgen

"Sparade pengar"

Miljon nummer två föreslås gå till ökade föreningsbidrag till bland annat nattvandrare.

Den sista miljonen öronmärks för att bygga ut socialtjänsten och utöka samarbetet med viktiga aktörer som polis, räddningstjänst och skola.

– Det handlar om att motverka rekryteringen till den organiserade brottsligheten och att öka tryggheten och tilliten till samhället.

Var kommer de tre miljonerna ifrån?

– Det är sparade pengar från när stadsdelen har gått med överskott tidigare. Vi tror att det är en ansvarsfull satsning när staden i helhet går med överskott trots att vår stadsdel går plus minus noll, Andreas Hernbo.

Satsningarna – om de får gehör av övriga partier – är tänkt att dra igång direkt.

– Det är en punktinsats här och nu för att vi har en ökad otryggkänsla i vår stadsdel just nu.

Hon lyckades lämna livet med gängen

Vi är GBG