Polisen i Göteborg gör viktiga framsteg i kampen mot de kriminella gängen, skriver Ann-Sofie Hermansson (S). Foto: Mostphotos

DEBATT: "Ökad trygghet en avgörande jämlikhetsfråga"

Göteborg ska dygnet runt vara en trygg och trevlig stad att leva i. Men undersökningar visar att många göteborgare upplever otrygghet. Så kan vi inte ha det. För att skapa ett tryggare Göteborg ska hela samhället engageras i ett starkare och bredare trygghetsarbete, skriver Ann-Sofie Hermansson och Marina Johansson (S).

  • Publicerad 14:00, 7 apr 2018

Att minska brottsligheten och öka tryggheten är en avgörande jämlikhetsfråga. Oavsett vem man är eller var man bor ska man kunna känna sig trygg i Göteborg. Därför har både det brottsbekämpande och det brottsförebyggande arbetet under flera år trappats upp.

När det gäller de brottsbekämpande insatserna ska kriminalitet alltid ha hårda och tydliga konsekvenser. Över hela landet sker en förstärkning av polisen – med fokus på fler poliser. Tack vare ett gott polisarbete har Göteborg idag den lägsta andelen anmälda våldsbrott på nära tjugo år. Polisen i Göteborg gör också viktiga framsteg i kampen mot de kriminella gängen. Antalet skjutningar, som haft en nedåtgående trend sedan 2013, minskade under 2017 markant. Det är väldigt bra.

Samtidigt visar flera undersökningar att den upplevda otryggheten ökar. Därför har vi under lång tid satsat stort på att bygga upp ett omfattande trygghetsarbete i alla stadsdelar, enligt den så kallade ”Trygg i Göteborg”-modellen. ”Trygg i Göteborg” baseras på lokala trygghetssamordnare i stadsdelarna och en nära samverkan mellan staden, polisen och göteborgarna. Hela samhället engageras i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Utgångspunkten är göteborgarnas egna upplevelser av sina stadsdelar. Folk vet väldigt väl var de känner sig trygga och var de inte gör det - och har många bra idéer om förbättringar.

I Angered, där modellen först växte fram, känner sig nu åtta av tio trygga i sitt närområde. De lokala trygghetsundersökningar ger värdefull kunskap om hur utvecklingen ser ut och vilka problem som behöver åtgärdas. Därför kommer vi framöver att samordna arbetet så att vi får en återkommande trygghetsundersökning för hela staden. Det kommer att ge ett mycket värdefullt kunskapsunderlag, så att vi kan vässa trygghetsarbetet ytterligare.

En viktig del av det brottsförebyggande arbetet är avhopparverksamheten, som gröper ur de kriminella gängen inifrån. Därför valde vi socialdemokrater nyligen att se till att ytterligare förstärka avhopparverksamheten här i Göteborg, som drivs i nära samverkan med den ideella sektorn. Att hjälpa människor ur brottslighet handlar inte primärt om att vara snäll, utan snarast om att vara smart. Varje person som kan lyftas ur kriminalitet innebär en enorm vinst för samhället, både mänskligt och ekonomiskt.

Knarket är en stor inkomstkälla för gängen och ligger ofta bakom de konflikter som uppstår. Denna destruktiva dynamik diskuteras alltför sällan. Här måste vi våga vara tydliga. Alla som knarkar bidrar till att finansiera organiserad brottslighet: alltifrån vapen till bilar. Knarket måste pressas tillbaka på bred front. Det kommer vi socialdemokrater aldrig att vika från.

Vi socialdemokrater får ibland kritik för att vår politik i de här frågorna är för offensiv. Från vänster för att de många reformer vi genomfört för att stärka polisen och skärpa straffen är för kraftfulla. Från höger för att vi vill satsa på jämlikhetsskapande och förebyggande sociala insatser. För oss är det dock självklart att vi måste ta i med hårdhandskarna, både mot brottsligheten och mot dess orsaker. Det går alltid före skattesänkningar.

Utsatthet för brott och otrygghet påverkar kraftigt tilliten mellan människor. Men det går att vända på utvecklingen. Här i Göteborg har vi en fin tradition av att vara öppna och vänliga mot varandra, Det ska vi värna om. Tillsammans kan vi alla vara med och skapa ett tryggare och trevligare Göteborg.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG