Enligt Göteborgslokaler ska Hjällbo centrum inte stänga. Foto: Lovisa Hansson

Dementin: Hjällbo centrum blir kvar

Just nu pågår ett arbete för att utveckla Hjällbo centrum. Det berättar Catharina Sundberg, fastighetschef på GöteborgsLokaler. "Vi vill ha ett torg som upplevs som rent och tryggt".

  • Publicerad 15:51, 7 jun 2021

Nu är det extra viktigt att vi har en närvaro i området.

Catharina Sundberg, fastighetschef GöteborgsLokaler. Foto: GöteborgsLokaler

I ett inslag av SVT Väst från den 21 maj om Hjällbo centrum kunde tittarna få uppfattningen att fastighetsbolaget GöteborgsLokaler, som förvaltar lokalerna, fått rekommendationen att stänga gallerian. Det menar bolaget som på sin hemsida gått ut med ett uttalande:

"GöteborgsLokaler vill därför förtydliga att det aldrig har varit aktuellt att stänga Hjällbo Centrum som handelsplats".

Bakgrunden är att GöteborgsLokaler just nu håller på att se över hur Hjällbo centrum skulle kunna utvecklas. I det arbetet utförde stiftelsen Tryggare Sverige en trygghetsanalys av området. Den inglasade passagen mellan parkeringen och torget pekades ut som en potentiellt otrygg yta.

– Om man stöter på otrygghet är det svårt att ta sig därifrån, sa stadsplaneraren Cornelis Uittenbogaard till SVT Väst.

"Ska starta dialog"

Rekommendationen blev en ombyggnad av gallerian där passagen byggs om till lokalytor och nuvarande butikernas entréer istället vänds ut mot torget.

Om det blir så eller inte är inte klart i nuläget. Fastighetschef Catharina Sundberg på GöteborgsLokaler förklarar:

– Eftersom det finns planer på att utveckla Hjällbo centrum utför vi just nu olika utredningar för att kunna skapa en så bra handels- och mötesplats som möjligt. Vi tittar på allt från trygghet till belysning och bättre skyltsättning. Först ska vi analysera vad utredningarna visar och sedan ska vi starta en dialog med de hyresgäster som vi har. Det handlar inte om att ta bort verksamheter som redan finns på torget utan snarare att kunna tillföra flera, säger hon.

Får den senaste tidens oroligheter i Hjällbo er att ändra uppfattning på något vis?

– Nej, det förstärker snarare att vi vill ha ett torg som upplevs som rent, snyggt och tryggt med de butiker som närboende behöver. Nu är det extra viktigt att vi tillsammans med andra aktörer som hyresbolaget Poseidon har en närvaro i området, säger Catharina Sundberg.