”Både gasa och bromsa”. Så beskriver Demokraterna i Göteborg sitt budgetförslag inför 2020.

– Vi ser att Göteborg behöver ett besparingspaket med både gas och broms. Vi behöver ställa om så vi kan ha mer personal i första linjen, som ute i skolor och i äldreomsorgen, men samtidigt måste man minska antalet anställda i övriga befattningar. Vi vill införa ett anställningsstopp för dessa befattningar, säger kommunalrådet Henrik Munck (D).

Vilka befattningar?

– Allt som inte ingår i det grundläggande arbetet med utbildning och välfärd.

Henrik Munck säger att staden måste spara 2 miljarder nästa år för att stå redo inför 2021 som väntas bli ännu tuffare. Men de vill inte se några skattehöjningar.

– Vi ser inte skattehöjning som ett alternativ. Det drabbar både den enskilde och ekonomin.

Samtidigt vill Demokraterna satsa på idrotten i Göteborg med en idrottsstrategi, 150 miljoner om året i utökat anslag till idrottsanläggningar och ökat stöd till föreningarna, inte minst i stadens utsatta områden.

– Idrotten är något som både bidrar till göteborgarnas hälsa och ger glädje och livskvalitet. Det är också en viktig del i samhällsbygget. Varje investerad krona i idrotten ger mer tillbaka i form av positiv samhällsutveckling, säger Henrik Munck.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/experten-snart-maste-alliansen-borja-ta-fullt-ansvar/repsji!NZqa6gof9eaPLHBWbAQHPw/

Nu lägger ni fram en egen budget. Förs det samtidigt diskussioner med de andra partierna om eventuella samarbeten?

– Vi jobbar löpande i olika sakfrågor för att få igenom så mycket som möjligt av vår politik. Men i dagsläget ser vi inga förändringar i de olika konstellationerna, säger Henrik Munck.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/fortsatta-besparingar-i-alliansens-nya-budget/repsjr!u2CfUx8fQCvp@9aFdrxy5A/

Han passar även på att kritisera Alliansen och de Rödgrönrosas budgetalternativ.

– Vi tycker att det var anmärkningsvärt att Alliansen presenterade sin budget och la fram det som att man vill satsa på skolan och förskolan, men i själva verket är det besparingar man vill göra. Det kan vi aldrig ställa oss bakom, säger Henrik Munck och fortsätter:

– De Rödgrönrosa gör dubbelt fel i våra ögon. De både höjer skatten och vill börja låna och använda resultatutjämningsreserven. Vi är fortfarande i bra konjunktur. Vår bild är att vi måste effektivisera hur kommunen fungerar i stället.

Just nu lägger partigrupperna fram sina budgetar, först den 4 november kommer kommunfullmäktige rösta om vilken som ska bli gällande.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/1-3-miljarder-mer-i-den-rodgronrosa-budgeten/repsju!Rlu@yb5VkpsMAi1ue5CPwA/

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/jahja-zeqiraj-lamnar-demokraterna/repsho!9PxmnjbkwIV@o67cAJ1dCw/