Mässlingen Foto: Mostphotos

"Den mest smittsamma sjukdom vi känner till"

Utbrottet av mässling som började den 10 december pågår fortfarande. Antalet personer som insjuknat i det aktuella utbrottet växer och är nu uppe i 22 fall. Smittspridning av mässling har skett såväl inom vården som i övriga samhället.

  • Publicerad 14:01, 8 jan 2018

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

– Vi kan i dag måndag 8 januari konstatera ytterligare tre fall av mässling. Det är nu totalt 22 fall som kommit till vår kännedom. Detta är väntat eftersom mässling är den mest smittsamma sjukdom som vi känner till, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen.

Är du osäker på vad just din åldersgrupp har för skydd mot mässling? Ta reda på svaret här. Tabellen hittar du längst ner på sidan.

Vaccination effektivt skydd

Det finns personer med otillräckligt skydd. Vaccination mot mässling ger ett effektivt skydd mot sjukdomen. Skyddet är direkt efter att man har fått sprutan. Vid nya fall av mässling sker alltid en omfattande smittspårning för att så långt som möjligt kartlägga smittvägar och undvika smittspridning.

– I nuläget bedömer vi att nya fall av mässling kan dyka upp 18 dygn efter senast möjliga smittotillfälle. Det innebär att fler fall sannolikt kommer att dyka upp inom närmsta veckorna, säger Thomas Wahlberg.

Det är viktigt att inte i onödan utsätta sig för miljöer där många vistas och där sjukdomen kan spridas om man inte själv har skydd. Sjuka barn och vuxna bör naturligtvis heller inte utsätta andra för smitta.

Sjukhus har grindvakt

Misstänker man att man smittats av mässling är det bra att läsa informationen som finns på 1177 Vårdguiden. Om man fortfarande misstänker mässling ringer man 1177 innan man söker vård. Man ska absolut inte gå in i väntrum i vården innan man talat med vårdpersonal. Undvik kollektivtrafik.

Samtliga akutmottagningar, vårdcentraler, jourcentraler, andra vårdenheter och sjukhus i regionen har informerats om mässling och det pågående utbrottet. Informationsskyltar finns uppsatta vid mottagningarna och flera akutmottagningar har grindvakt.

Fakta om mässling

Mässling är den mest smittsamma sjukdomen vi känner till. Smittan är luftöverförd och kan ske när man befinner sig i samma lokal som en person med mässling i smittsamt skede, såsom akutmottagningar och andra vårdenheter. Det innebär att smitta också kan ske i hemmen, affärslokaler och andra offentliga lokaler där många vistas.

Även om immuniteten generellt är god i befolkningen och de flesta är vaccinerade, finns det personer med otillräckligt skydd. Vid nya fall av mässling sker alltid en omfattande smittspårning för att så långt som möjligt kartlägga smittvägar och undvika smittspridning.

Vaccination mot mässling ger ett effektivt skydd mot sjukdomen. Skyddet inträder omgående efter att vaccinationen är given. 

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG