Påkörd. Lastbilarna kör ofta på vägskylten på den olycksdrabbade Lerumsvägen som leder till den tänkta deponin. Foto: Markus Andersson

Deponiföretaget: Byggmassorna måste tas omhand

Den planerade deponin har väckt stor oro i Olofstorp. Men alla ton byggrester måste omhändertas, menar företaget bakom deponin. "Naturlig del av stadsutvecklingen", säger en talesperson.

  • Publicerad 09:10, 17 sep 2020

Vråssered har varit det alternativ som vi bedömer vara lämpligast.

Det är företaget Massoptimering Väst AB som har ansökt om att anlägga en deponi i Vråssered mellan Olofstorp och Lerum.

Bakgrunden är att det finns ett stort behov av att få bort överskottsmaterial från alla byggen i Göteborg.  

Boende oroas när Västlänksavfall ska dumpas

I ett mejl till Göteborg Direkt förklarar företaget hur de resonerar:

”Vi ser att det finns ett stort behov av att kunna ta emot överskottsmassor i de norra delarna av Göteborg, då det nu och framöver pågår ett stort antal byggprojekt i och runt staden. Om man bygger så uppkommer överskottsmassor som måste tas omhand, vilket är en naturlig del av en stadsutveckling”

Men de boende i närheten av den tilltänkta deponin är bekymrade över såväl miljön som trafiksäkerheten när ännu fler tunga transporter förväntats köra på landsvägarna.

Massoptimering menar å andra sidan att den ökningen inte blir markant.

”Vi har utfört ett par trafikutredningar som visar på att den totala ökningen blir liten. Trafiken kommer gå på befintliga vägar till den planerade infarten till området. Vägarna är byggda för BK1-trafik, vilket innebär att tunga transporter får köra på vägarna.”

Varför har ni valt just Vråssered för deponin?

”Vi har tittat på ett flertal områden som kan vara aktuella, men Vråssered har varit det alternativ som vi bedömer vara lämpligast. Här kan vi bedriva verksamheten utan att till exempel störa närboende.”

Lång process

Det är miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen som tar det definitiva beslutet efter en lång process.

– Just i det här fallet tryckte vi tidigt på att man måste göra en trafikutredning och beakta vilka risker det kan bli för gångare, cyklister och andra trafikanter utmed den aktuella vägen, säger Therese Byström, miljöskyddsavdelningen, länsstyrelsen.

Efter synpunkter om just trafiksäkerheten har företaget kompletterat ansökan med förändringar om bland annat hur transporterna ska ledas om, bekräftar Therese Byström.

Nu är ärendet åter ute på remiss hos bland annat Trafikverket, Lerums kommuns miljöenhet och miljöförvaltningen i Göteborg.

Göteborg Direkt har vart i kontakt med miljöförvaltningen som i ett mejl avböjer att kommentera ärendet i dagsläget:

"Vi har nu fått kompletteringar och har fått frågan igen om vi tycker att vi vill ha ytterligare kompletteringar – det har vi inte hunnit svara på ännu. Efter det kommer vi att få ärendet igen för att yttra oss i själva sakfrågan.  Vi vill därför inte uttala oss i sakfrågan i detta läge."

Många deponier på gång

Att det handlar om stora massor restavfall från framför allt Västlänken kan även länsstyrelsen intyga som hanterar ett flertal liknande deponiärenden i och runt om Göteborg.

– Det är mycket synpunkter på flera av de här etableringarna. Folk blir påverkade av miljöfarliga verksamheter på olika sätt. Det är det vi ska ta ställning till om det är rimligt eller inte, säger Therese Byström.