Det tycker politikerna om arkitekturen i Göteborg

Den nya arkitekturen har blivit en het politisk fråga i Göteborg, Men är det rätt att politiken lägger sig i? Vi har frågat politikerna vad de tycker och bett dem ge ett exempel på god arkitektur i staden.

  • Publicerad 05:30, 27 jun 2022

Jörgen Fogelklou (SD), gruppledare. Foto: Jonathan Othen

Jörgen Fogelklou (SD):

– Politiken ska definitivt sätta ramarna över det offentliga rummet, dock aldrig detaljstyra. Vi bestämmer redan idag, varför inte också göra så att det blir estetiskt och trivsamt? Göteborg behöver inga fler byggnader som sticker ut, vi behöver fler som smälter in.


– God arkitektur finns i Stenstaden, Vasastaden och Götaplatsen.

Hampus Magnusson (M), ordförande i Byggnadsnämnden. Foto: Pressbild

Hampus Magnusson (M):

– Det är inte politikernas, utan göteborgarnas makt som ska öka. Därför föreslår vi att göteborgarna ska få vara med och tycka till när det gäller den övergripande gestaltningen, så att den passar befintlig bebyggelse. Arkitekterna ska fortsatt vara drivande i utformning av nya byggnader.


– Huset på Ekmansgatan i Lorensberg som byggts i klassisk stil är ett bra exempel. Kuggen på Lindholmen och alla olika delar på Gamlestads torg är också bra.

Elisabet Lann (KD), kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad Foto: Markus Andersson

Elisabet Lann (KD):

– Att politiker skulle ha särskilt sinne för just tycke och smak tror vi inte. Däremot har politiker ett ansvar att lyssna till medborgarna och styrningen därför snarare handlar om att sätta ett tydligt ramverk för hur vi utvecklar staden.


– Ett exempel på en byggnad där man lyckats bygga nytt i skön förening med det gamla så vill jag lyfta fram Pedagogen där det gamla bevarats tillsammans med det nya istället för att rivas och ersättas.

Martin Jordö (Fi), kandidat i kommunvalet.

Martin Jordö (Fi):

– Nej. Inte politiken på högsta nivå, det är en fråga i enskilda projekt.

– Fi anser inte att det är politikens roll att agera jury för arkitektur, speciellt kring utseende. En inkluderande funktionalitet, och bygga på principen kring universell design är däremot viktigt – men det löser vi genom regler och styrdokument, inte genom att agera smakdomare.

Emmyly Bönfors (C), kommunalråd, gruppledare och kommunfullmäktige. Foto: Markus Andersson

Emmyly Bönfors (C):

– Politiker kan ge ramar och en riktning exempelvis i markanvisningar och gestaltning men det är arkitekter och andra i branschen som har bäst kompetens att föreslå hur byggnader och fasader ska utformas.

– Den nya Trädgårdsstaden i Biskopsgården tror jag kommer bli ett gott exempel på när gammalt och nytt smälter samman och vi utnyttjar marken på bästa sätt.

Jonas Attenius (S), gruppledare.

Jonas Attenius (S):

– Arkitekternas kunskap är viktig och den ska man ha respekt för, men i en demokrati finns det inget politikområde som är någon skyddad verkstad för en liten krets experter.

– Den nya byggnaden på Ekmansgatan 5, som fick sin klassiska gestaltning efter initiativ från Socialdemokraterna och en lokal arkitekt, är ett tydligt bevis på att det fortfarande går att bygga klassiskt och snyggt.

Daniel Bernmar (V) gruppledare.

Daniel Bernmar (V):

– Politiken har ett ansvar för stadsmiljöns utformning och gestaltning. Det betyder att politiken ska sätta upp ramar för utformningen så som höjd, färg och övergripande form. Det ska dock alltid finnas ett utrymme för professionella och byggherrar att utforma både funktionalitet och formspråk.

– Ett gott exempel är rådhuset vid Gustav Adolfs torg som på ett magnifikt sätt förenar gammalt och nytt.

Axel Darvik (L), gruppledare. Foto: Markus Andersson

Axel Darvik (L):

– Att skapa något vackert handlar inte bara om yrkeskunskap och som folkvalda så representerar vi de som betraktar husen. Duktiga arkitekter ska stå som skapare men de folkvalda måste få ha inflytande som beställare.

– Jag gillar både Haga, Kungsladugård och Centralstationen samt Götaplatsen. Den omfattande funkisarkitekturen i Göteborg har jag tröttnat på.

Karin Pleijel, (MP), gruppledare. Foto: Catharina Fyrberg

Karin Pleijel, (MP):

– Övergripande inriktningar för hur staden ska se ut ska beslutas politiskt. Men politiker ska inte detaljstyra arkitekters arbete. Nya byggnader ska stämma överens med omkringliggande miljöer men vi ska inte peka ut en viss arkitekturstil och säga att den ska gälla.

– Jag gillar 50-talspärlan Valhallabadet med dess interiörer. Kville saluhall är ett exempel på en modern vacker byggnad som också är en viktig mötesplats.

Martin Wannholt (D), gruppledare för demokraterna i Göteborg. Foto: Markus Andersson

Martin Wannholt (D):

– Självklart ska politiken och medborgarna få möjligheten att tycka, diskutera och påverka det som uppförs i vår stad. Särskilt i projekt där Göteborgs Stad är markägare eller byggherre måste politiken göra en bra beställning genom att lyssna in både professionen och medborgarna.


– Ett sentida tillskott är Hotell Avalon som är en fin och behaglig byggnad med mycket detaljer som är väl anpassad till den historiska kulturmiljön vid Kungsportsplatsen.

Krönikor

Axelsson: Så blev nationaldagen röd

Krönika Tradition. Sparkade ut annandag pingst Början på året, vår och vinter, kryllar det av röda dagar i almanackan. Men så har det inte alltid varit. Helgdagar ha tillkommit och tagit bort under åren. Vårt senaste tillskott är nationaldagen.måndag 6/6 11:10

Konsumentfrågan

Så gör du om ditt bagage skadas på flyget

Konsument Konsumentfrågan: Flyg, telefonförsäljare, husdjur Vad gör man bagaget från flyget är skadat, måste man verkligen prata med telefonförsäljare och vad gäller vid köp av husdjur från uppfödare nu när nya konsumentköplagen trätt i kraft?...onsdag 22/6 15:04

Debatt

"Ombildningar borde vara en icke-fråga"

Debatt Att Göteborgs politiker gör ombildningar av hyresrätter till en valfråga vittnar om bristande förmåga att ta itu med de större frågorna, skriver Mikael Larsson och Simon Vajedi, för Medborgerlig...onsdag 3/8 8:47