Det finns ett samband mellan personligheten och partisympati. Resultaten visar på tydliga skillnader på den politiska vänster-högerskalan. Det slår en färsk studie från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet fast.

– Vi ser att vänstersympatisörer kännetecknas av öppenhet, välvillighet och ängslighet, medan högersympatisörer kännetecknas av samvetsgrannhet och utåtriktning. Samvetsgrannhet handlar här om att bidra till samhället genom arbete, säger John Magnus Roos, en av forskarna bakom studien, i ett uttalande.

Personlighetsmodell

Studien bygger på den så kallade femfaktormodellen som klassificerar människors personlighet utifrån de fem faktorerna öppenhet, samvetsgrannhet, utåtriktning, välvillighet och ängslighet.

– Femfaktormodellen är den mest robusta personlighetsmodellen som vi idag känner till. Den baseras i grunden på en analys av alla tänkbara mänskliga egenskaper och under över 50 år har analyser världen över mynnat ut i dessa fem faktorer, som används för att förstå varför individer beter sig olika.

Enligt John Magnus Roos går resultatet i linje med liknande analyser i länder som USA men att det aldrig tidigare har gjorts i Sverige.

– Det är förvånande då analyserna kan hjälpa politiker att både förstå väljare och ändra sin image så att de uppfattas mer som de vill. Särskilt bra att känna till är att de i mitten på skalan är mer välvilliga, vilket innebär att de förmodligen är ”fine” med vad än politikerna beslutar då kohandeln över partigränserna drar igång efter valet och om vallöften inte kan infrias.