EKODUKT. En naturligare väg för hela ekosystemet. Foto: TEMA AB

Djuren får egen bro över E6

Om några år kommer både djur och människor utan problem att kunna promenera över E6. Nu startar bygget av en så kallad ekodukt i Sandsjöbackaområdet. Något som självklart kommer att innebära trafikstörningar.

  • Publicerad 08:29, 11 aug 2016

Ekodukten blir effektiv för alla djur, både större klövdjur och mindre arter med speciella krav.

Betongbron som blir 32 meter bred och 64 meter lång kommer att fungera som en säker övergång för både djur och människor. Tanken är att ekosystemen på båda sidor av vägen ska bindas samman.

– I området kring Sandsjöbacka saknas möjligheter för större djur att passera och de rör sig ju över vägen även om vi inte underlättat för dem på det här sättet. Det har förekommit viltolyckor med dödlig utgång i Kållered till exempel, säger Mats Lindqvist, miljöspecialist och ekolog på Trafikverket.

Brobygget startar 15 augusti och kommer att leda till långvariga störningar i trafiken mellan Mölndal och Kungsbacka. Fyra körfält hålls öppna, men hastigheten kommer att sänkas till 70 km/tim och omledningar av trafiken beräknas pågå till slutet av 2017.

Trafikstopp vid lunch

När sprängningar påbörjas 12 september stoppas trafiken vid två tillfällen om dagen.

– Då blir det köbildning så om man kan planera sin resa så är det bäst att åka före klockan 10 eller efter klockan 13 som är tiderna då vi spränger, säger Kristina Balot, projektledare på Trafikverket.

Den aktuella vägsträckan är redan nu trög under delar av dagen, framför allt i morgonrusningen. Trafikverket uppmanar till kollektivt resande under brobygget, och framför allt medan sprängningarna pågår till 7 oktober.

För den som ändå väljer bilen blir väg 158, som redan i dag är hårt belastad, ett alternativ.

– Jag tror ändå inte att det kommer att bli en stor mängd som väljer den vägen. Vi har börjat informera tidigt och redan nu är det folk som ringer till mig för att kunna planera sitt resande, säger Kristina Balot.

Ovanlig lösning

Ekodukter är fortfarande en relativt ovanlig lösning i Sverige och bron i Sandsjöbacka­området blir den största i landet. Sommaren 2018 beräknas den vara helt klar. I flera andra europeiska länder finns redan säkra djurpassager över större vägar, bland annat i Holland och Norge.

– Där har man insett nödvändigheten av detta eftersom allt dör ut annars, det kan återskapa sambanden i väldigt urbaniserade länder. Men där är vi inte riktigt i Sverige än, säger Mats Lindqvist.

En ekodukt gynnar både små och stora djur. Det kommer även att finnas en stig som vandrare i området kan använda för att ta sig över E6. Med lite tur kan man få syn på ovanliga arter.

– Både hasselmus och sandödla finns i området och de är båda rödlistade. Ekodukten är effektiv för alla djur, både större klövdjur och mindre arter med speciella krav, säger han.

Så fungerar ekodukten

En ekodukt, eller faunapassage som det också kallas, är en bro som leder hela ekosystem över vägen. Bron binder samman landskapet och blir en säker övergång för för både större och mindre djur.

Ekodukter kräver en bredd på minst 30-50 meter och fokuserar inte på någon specifik målart, till skillnad från exempelvis viltbroar. Ingen fordonstrafik får ske på ekodukten men människor får använda den som promenadövergång.

Den omgivande landskapsvegetationen är utgångspunkten för brons biotoper.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre

Vi är GBG

    Vi är GBG