Brott. Bor man inte på den adress man är folkbokförd på riskerar man att åtalas för folkbokföringsbrott. Foto: Mostphotos

Dömd för folkbokföringsbrott – överklagade

En man i Angered friades först från misstankar om folkbokförningsbrott, men dömdes senare när fallet överklagades till hovrätten. Nu ska ärendet prövas av Högsta domstolen.

  • Publicerad 05:30, 11 dec 2021

Sommaren 2018 skärptes lagen om folkbokföringsbrott. Sedan dess kan personer som inte flyttanmält till Skatteverket eller medvetet angett felaktiga uppgifter, straffas med böter eller till och med fängelse.

Folkbokföringsbrott vanligast i Göteborg

Argumenten att skärpa lagen handlade om att det skulle slå mot organiserad brottslighet samt sätta stopp för välfärdsfusket. Men enligt Hem&Hyras granskning av fallen som gått till åtal, framträder hemlöshet och andra sociala anledningar som den främsta orsaken till den felaktiga folkbokföringen.

Skulle "provbo" hos flickvän

För oavsett motivet att skriva sig på en annan adress än där man faktiskt tillbringar sin huvudsakliga dygnsvila, kan en felaktig adress leda till ett åtal om folkbokföringsbrott.

Det visar exempelvis ett aktuellt ärende där en man var folkbokförd på en lägenhet i Angered. Men alla hans tillhörigheter fanns hemma hos mannens flickvän och det var även där han tillbringade sin dygnsvila.

Åklagaren ansåg att mannen hade flyttat utan att meddela det till Skatteverket. Den åtalade mannen kontrade med att han i själva verket testade att "provbo" med sin flickvän.

HD tar upp fallet

I tingsrätten friades mannen från anklagelserna om folkbokföringsbrott. Rätten ansåg inte att åklagaren hade styrkt att mannen flyttat från sin folkbokföringsadress.

Ärenden överklagades till hovrätten som gjorde en annan bedömning och dömde mannen för folkbokföringsbrott. Påföljden bestämdes till dagsböter om totalt 35 700 kronor.

Nu står det klart att Högsta domstolen kommer att ta upp målet till våren, antingen under en huvudförhandling eller genom en så kallad föredragning som sker skriftligen.

Göteborg stack ut

Tidigare i år granskade tidningen Hem&Hyra alla fall om folkbokföringsbrott som hittils nått domstol sedan lagen skärptes. Granskningen visade att Västra Götaland stod för två tredjedelar av landets åtal. Och över hälften av alla som åtalats vid det tillfället var göteborgare.

Källa: Hem&Hyra