Skyfall. Översvämningarna kommer bli vanligare i Göteborg och staden är dåligt rusta. Foto: Mostphotos

Domen: Göteborg chanslöst mot skyfall

Göteborg är dåligt rutstad för framtidens skyfall. Sören Meethz i Askim har flera gånger fått sin källare översvämmad tillföljd av att dagvattenbrunnarna nått bristningsgränsen.

  • Publicerad 08:35, 22 aug 2019

De senaste veckorna har kraftiga regnskurar drabbat delar av norra Halland och orsakat svåra översvämningar. Vi har sett bilder från Åsa i Kungsbacka på vattentäckta vägar och överfyllda dagvattenbrunnar.

Sören Meethz i Askim har under flera år haft problem med översvämning av sin källaren när ihärdiga regn dragit in.

– Den här sommaren har det varit ganska lugnt men varje gång det kommer skurar så springer man ju ned i källaren för att försöka täta, säger Sören Meethz.

Efter skyfallet: Sören fick källaren vattenfylld

Askim är ett område i Göteborg som är extra känsligt när det kommer kraftigare regn. Vilket delvis beror på ledningsnätets kapacitet då dagvattensystemet inte är lika utbyggt som i andra delar av staden men även den bergiga terrängen och de förtätade gatorna bidrar till att brunnarna snabbt fylls.

– I stället för att leda vattnet via stupröret rakt ned i dagvattenbrunnen bör man leda ut det på gräsmattan för att fördröja vattnet. Vi måste göra strukturella lösningar, fler ytor som parker som inte skadas på samma sätt som vägar och fastigheter av att de svämmar över, säger Glen Nivert, enhetschef för dagvatten och skyfall på kretslopp och vatten.

Översvämning. Dag Hammarskjöldsleden översvämmades på flera ställen under ett skyfall sommaren 2018. Foto: Gabriel Tjulander

I takt med att klimatet förändras kommer de kraftiga skyfallen att bli allt vanligare och hela Göteborg kommer behöva vänja sig vid översvämmade vägar och källare om inga åtgärder görs.

– Vi vet att vi kommer får problem med skyfall i framtiden och vi vet vilka områden i Göteborg som kommer drabbas. Det vi behöver göra nu är åtgärderna men vi får inte de pengar som behövs, säger Glen Nivert.

Experten: Extremt skyfall katastrof för Göteborg

Göteborgs två sjukhus är två exempel på platser som skulle kunna komma få problem om Göteborg drabbas av kraftig nederbörd.

– Sahlgrenska vet vi svämmar över om det kommer ett kraftigt skyfall och även Östra sjukhuset är utsatt, säger Glen Nivert.

Under årets sommar har Sören klarat sig från översvämningar men när Göteborg Direkt pratade med honom i fjol hade han fått in stora mängder vatten i källaren vilket lett till stora skador på hans fastighet.

– Varje gång man reser bort så är det en oror som man har i kroppen. Jag har försökt under lätta genom att sätta in backventiler men det går bara till en viss gräns. Det är ju ett regnoväder på väg in nu över Askim så vi får väl se hur det går, säger Sören Meethz.

Vi är GBG

    Vi är GBG