Domen: Rätt att stoppa koranbränning i Angered

Samma dag som den högerextreme politikern Rasmus Paludan brände koraner på Frölunda torg ville han utföra liknande manifestationer i Angered och Hjällbo. Nu får polisen rätt för att de avslog politikerns ansökan om tillstånd.

  • Publicerad 11:51, 9 maj 2022

Den 26 februari hade den högerextreme politikern Rasmus Paludan sökt och fått tillstånd att demonstrera på Frölunda torg. Under den tid som manifestationen pågick höll politikern tal, försökte initiera en frågestund och gjorde det som har blivit hans signum – bränna koraner.

Enligt medierapportering var det då ett hundratal åskådare på plats. Många var upprörda och protesterade högljutt över Paludans tilltag. Polisen fick även hindra en person som försökte hoppa över kravallstaketet samt en person som kastat sten. Men utöver korta stunder av tumult bedömde polisen att manifestationen gick relativt lugnt till.

Högerextrem polisanmäld efter demonstration

Samma dag hade Paludan sökt tillstånd att utföra liknande manifestationer i Hjällbo och på Angereds torg. Dessa planer stoppades dock av polisen.

Polismyndigheten motiverade avslaget med att de utpekade platserna inte var lämpliga utifrån "ett ordnings- och säkerhetsperspektiv". I sådana situationer har polisen rätt att anvisa en demonstration till en annan lämplig plats i närområdet. Men någon alternativ plats gick Paludan inte med på.

Däremot beviljade polisen Paludan en längre demonstrationstid vid Frölunda torg än vad han ansökt om.

Överklagade beslutet

Paludan överklagade avslaget med hänvisning till att demonstrationsrätten är grundlagsskyddad.

Nu har målet avgjorts i förvaltningsrätten. Att avslå Paludans ansökan med hänvisning till de ordnings- och säkerhetsproblem som skulle kunna uppkomma, var rätt beslut av polisen anser domstolen. Det framkommer i ett pressmeddelande.

Vill demonstrera på nytt

Nu har den dansk-svenske politikern på nytt ansökt om tillstånd till en allmän sammankomst. Nästa vecka vill Rasmus Paludan återigen arrangera en manifestation på Frölunda torg. Huruvida polisen kommer att godkänna ansökan är inte klart än.

• Mindre oroligheter och tre anmälningar om brott blev det när högreextreme politikern Rasmus Paludan besökte Förlunda torg 26 februari. Bland annat anmäldes politikern själv av polisen för hets mot folkgrupp.

• Annat blev det när Paludan genomförde koranbränningar i bland annat Linköping, Norrköping och Örebro under påskhelgen. Politikerns manifestation ledde till upplopp i städerna där ett tjugotal poliser och flera ur allmänheten skadades.

• När Paludan estrax efter upploppet ville demonstrera i Borås, 29 april, fick han avslag på sin ansökan. Polisen hänvisade då till de upplopp som skett knappt två veckor tidigare. Men det var fel beslut enligt förvaltningsrätten. I ett pressmeddelande konstaterar domstolen att det "i yttersta undantagsfall bör det vara möjligt att vägra tillstånd till en allmän sammankomst av det enda skälet att oroligheter kan förväntas i omgivningarna i anledning av sammankomsten".

• Nu har Paludan sökt tillstånd att få demonstrera på Frölunda torg, i Trollhättan samt i Borås.

Visa merVisa mindre