SKEPPSBRON. Projektet har bordlagds och återremitterats under flera års tid. Men nu har kommunfullmäktige röstat igenom planerna. Foto: Kanozi Arkitekter

Efter år av kontroverser – nu bebyggs Skeppsbron

Det kontroversiella projektet har fått grönt ljus i kommunstyrelsen. Skeppsbron kan bebyggas.

  • Publicerad 11:14, 13 nov 2020

Planerna på bebyggelse på Skeppsbron har legat i limbo i 15 år. För sex år sedan godkände kommunfullmäktige detaljplanen. Därefter har det visat sig att projektet skulle bli bra mycket dyrare än vad man tidigare trott. Kostnaderna har försökt pressas ned, men utan framgång.

Ny grundstötning för Skeppsbron – P-bolaget har inte råd

Särskilt ifrågasatt har det underjordiska parkeringsgaraget varit där varje p-plats kommer att kosta närmare en miljon styck.

När frågan under torsdagen återigen var uppe på kommunstyrelsen för beslut röstades planerna igenom efter majoritet av alliansen och Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas gruppledare Jonas Attenius motiverade varför han tycker att parkeringsgaraget behövs.

– Efter femton års långbänk anser vi att det är dags att gå till beslut. Vi tycker att bilen har en plats framåt, det är en viktig del i Göteborgs trafiksystem. Det sker också en snabb elektrifiering av fordonsflottan. Jag instämmer i att vi behöver utveckla kollektivtrafiken, men det ena utesluter inte det andra. Garaget kommer också ge intäkter över tid, sa han.

Skeppsbron klubbad – trots förlust på 860 miljoner

Även kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) tryckte på att det hög tid att ta beslut och gå vidare.

– Vi kan säkert gå tillbaka i tiden och se att vi borde fattat andra beslut. Men vi är där vi är. För oss har det varit viktigt att komma vidare i en process. Den här tomten har varit ett grustag under x antal år utan att vi kommit vidare. Ytterligare ett omtag kommer troligtvis inte göra det billigare utan bara dra ut på processen och fördröjer det hela.

Bland partierna som ville avbryta projektet var besvikelsen stor.

– I klimatkrisens Sverige och världen är den här typen av lösningar passé. Det är med sorg i hjärtat jag konstaterar att vi fortfarande har en majoritet reaktionära partier som inte tycker att det är fullkomligt orimligt med nästan en miljon per parkeringsplats, sa Daniel Bernmar (V).

– Det beslut som fattas i dag innebär att alliansen och Socialdemokraterna bestämmer sig för att skicka i väg 1,2 miljarder ned i älven. Då är inte ens riskerna medräknade, sa Martin Wannholt (D).

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Demokraterna lyckades dock få igenom ett tilläggsyrkande som innebär att nettoförlusten för projektet inte får bli större än 860 miljoner.

Byggstart beräknas kunna ske 2022.

Skeppsbron

Den första etappen med spårväg mellan Stenpiren och Järntorget invigdes 2015. Nu fortsätter arbetet med etapp två längs kajen mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen där det planeras 450 nya bostäder, en park, butiker, restauranger, kontor och ett nytt kajstråk samt parkeringsgarage.