Efter babyboomen - Fiskebäcksskolan behöver fler klassrum

För sju år sedan föddes sällsynt många barn. För Fiskebäcksskolan innebär det att klassrummen inte räcker till.

  • Publicerad 14:00, 30 nov 2017

I flera år har prognosen visat på en anstormning av elever till Fiskebäcksskolan. Trots det har elevantalet legat på ungefär samma nivå de senaste åren.

– Nu har vi ungefär 570 elever. Inför året förlorade vi förberedelseklassen för nyanlända. Sedan har vi haft ytterligare några avhopp. Hade vi behållit de hade vi varit uppe i 600 elever nu, säger Mats Lind, rektor för 6-9.

Trots att elevökningen inför hösten inte blev så extrem som befarat behöver skolan nu fler och större lokaler. I de äldre åldrarna har skolan två paralleller. Men för årskurs F och 1 finns tre paralleller. Nu har stadsdelsnämnden gett lokalsekretariatet i uppdrag att ta fram en förstudie och en kostnadskalkyl för att anpassa skolan för tre paralleller.

– Den största årskullen är de barn som är födda 2010 som går i ettan nu. Efter det blir det lugnare med två paralleller från och med nästa höst, säger Niclas Löfgren, rektor för F-5.

Fiskebäcksskolan utnyttjar, förutom sin stora skolbyggnad, också delar av förskolan på Citrusgatan. Men nu ska förskolan flytta ut så att Fiskebäcksskolan ska kunna använda hela lokalen.

– Det blir två extra klassrum plus att vi kan avlasta bamba. Fler klasser kan äta på Citrusgatan. Det är jättebra lokaler men vi kommer behöva göra om en del inuti och också skolgården som nu är anpassad för yngre barn, säger Niclas Löfgren.

Även högstadiet behöver anpassas för att möta det kommande behovet. Tre paralleller i stället för två om några år kommer att innebära ett hårt tryck på både klassrum, grupprum, bamba, toaletter, idrottssal och entrén.

– Entrén till högstadiet är väldigt trång. Där möts eleverna när de kommer in, när de ska till bamba och när de ska till skåpen. Där det är trångt blir det också bråk. Så det är ett bra förslag att göra om där. Men framförallt kommer vi behöva minst ett klassrum till, säger Mats Lind.

Fiskebäcksskolans behov

Fiskebäcksskolan:

• Entrén är för liten och behöver anpassas till det utökade elevantalet
• Gemensamma uppehållsytor
• Två nya klassrum behövs
• Ett tidigare, mindre klassrum, görs om till arbetsplats för personalen
• Nuvarande bildsal används som en avlastning till matsalen och kan även användas till grupprum
• Den nuvarande bildsalen är väldigt varm sommartid, därför går den inte att användas till lektionssal. Frågan med en bildsal behöver därför lösas.

Citrusgatan:

• Allmän upprustning av skolgården
• Byta ut små toalettstolar till stora
• Bygga en skolbespisning genom att ta ner väggar för att skapa ett större rum
• Inreda ett sköterskerum för att avlasta Fiskebäcksskolan
• Personalrum
• Arbetsrum för personalen
• Sammanträdesrum
• Ersätta vikvägg med fast, isolerad vägg

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG