Dagarna innan årets första snöfall går det fortfarande hyffsat enkelt att gräva och flytta jordhögar i Änggårdsbergen. Det underlättar när föreningen Göteborgs stigcyklister (GSC) anlägger nya cykelleder i naturreservatet.

– Det är främst befintliga stigar, som är roliga och omväxlande, som vi förbättrar. Just nu är fokus på att bygga bort de blötaste delarna, säger Edvin Mellergård, som är med i GCS:s styrelse och ansvarig för stigvård.

Arbetet är en följd av Länsstyrelsens uppdaterade föreskrifter för besökare i Änggårdsbergen. De nya reglerna, som infördes i somras, innebär bland annat cykelförbud i stora delar av naturområdet.

Bakgrunden handlar delvis om att förhindra ett växande slitage på vegetationen. Ett ökande intresse för stigcyklingen i kombination med fler löpare och gående har påverkat marken i området de senaste åren. Länsstyrelsen har även tagit emot synpunkter om risk för olyckor mellan cyklister och gående.

Reaktionerna på det nya förbudet – som innebär stora begränsningar för cykelmöjligheterna i naturen – var blandade bland cyklisterna.

Ny möjligheter

Men tack vare långa och goda samarbeten mellan föreningen och myndigheterna öppnades samtidigt nya möjligheter.

– Vi har i flera år rykt in och åtgärdat gropar och skavanker på cykelstigarna. Nu får föreningen chans att arbeta mer långsiktigt med stigvård som är ett av våra huvudområden, säger Tomas Persson, ordförande.

I samverkan med Västkuststiftelsen och Mölndals kommun är Göteborgs stigcyklister med och utformar nya cykelleder i naturområdet. Totalt handlar det om tre leder som tillsammans täcker tre mil.

– Det kommer bli bättre för både cyklister, löpare, och alla andra som rör sig i Änggårdsbergen. Nu kan vi bygga bort konfliktpunkterna genom att separera cykellederna, säger Tomas Persson.

Edvin Mellergård håller med.

– Vi har hela tiden jobbat för att hitta en bra lösning som funkar för alla. Änggårdsbergen ligger mitt i en storstad och då är det dumt att exkludera någon grupp. De utpekade lederna kommer förhoppningsvis styra cykeltrafiken dit.

Lederna kommer även anpassas med hopp, drops och doserade kurvor för att minska slitaget på vegetationen.

Ideella krafter

Det kommer ta ett par år innan allt är på plats. Men precis i tid inför 1 november kom skyltar och markeringar upp i skogen om de nya sträckorna.

– Grävandet som både är tungt och tidskrävande sker endast av ideella krafter. Det är en enorm besparing för förvaltarna. Å andra sidan ser vi det som en enorm fördel att vi får möjlighet att utveckla stigcykliningen i Göteborg, säger Tomas Persson.