Åtgärder. Direkt efter den tragiska fallolyckan sattes ett tillfälligt staket upp för att förhindra fler olyckor. Ett permanent staket är beställt, men inte på plats än. Foto: Lovisa Hansson

Efter dödsolyckan på skolgården – Göteborgs stad får kritik

Flera utredningar startade efter dödsolyckan då en elev föll från en klippa på Sjumilaskolan. Göteborgs stads egna rapport kom fram till att skolan inte brustit i tillsynen. Men Skolinspektionen håller inte med och riktar nu kritik.

  • Publicerad 15:41, 22 aug 2022

Det var i början av mars som den tragiska olyckan skedde på Sjumilaskolans skolgård.

Under rasten lekte en pojke i lågstadieåldern på den övre delen av skolgården där rastvakter var utplacerade. Sedan avvek han och tog sig till den nedre delen som var obevakad. Där klättrade pojken upp på en klippa innan han föll till marken.

Äldre elever såg vad som hänt och ropade på hjälp. Pojken togs till sjuksköterska för vård och när hans tillstånd försämrades larmades ambulans.

Efter att ha vårdats några dygn på sjukhus avled pojken till följd av sina skador.

Har utretts

Händelsen polisanmäldes och Göteborgs stad, Arbetsmiljöverket samt Skolinspektionen inledde granskningar efter dödsolyckan.

I början av juni konstaterade grundskoleförvaltningen i sin egen rapport att "tillsynen av eleverna uppfylldes" vid tillfället eftersom det fanns rastvakter på den delen av skolgården som eleven borde ha varit.

"På största allvar"

Några veckor senare kom Skolinspektionens rapport. I den gör inspektörerna bedömningen att skolan brustit i tillsynsansvaret, med hänsyn till elevens ålder samt att han tidigare varit i behov av extra stöd och tillsyn under raster.

Göteborgs stad har fram till i slutet av oktober att vidta åtgärder för att förbättra tillsynen.

– Vi tar kritiken på största allvar och vi kommer att använda oss av den i vårt fortsatta arbete för att förebygga att detta inte ska hända igen, säger Johanna Pettersson, utbildningschef Hisingen, i ett uttalande.

Sett över bemanningen

Efter den tragiska olyckan har skolan sett över bemanningen på rasterna meddelar Johanna Pettersson i ett mejl till GöteborgDirekt. Ett permanent staket som ska förhindra att eleverna kan klättrar upp på klippan har beställts, men är ännu inte på plats.

Vi är GBG