Coronaeffekt. Kön till en lägenhet i äldreomsorgen har aldrig varit kortare. Foto: Sandnes1970

Efter coronaåret: Tomma lägenheter på äldreboende

Just nu står 78 lägenheter tomma på äldreboende i Göteborg. Väntetiden för att få en plats på ett boende är historiskt kort.

  • Publicerad 05:30, 19 apr 2021

Vi har flera lägenheter som är inflyttningsklara direkt.

Under coronapandemin har förtroendet för äldreomsorgen skadats, vilket avspeglar sig i söktrycket. Under förra våren valde nästan hälften av alla som väntade på ett boende i Göteborg att tacka nej när de blev erbjudna en plats.

– När det var som värst under förra sommaren hade vi närmare 170 tomma lägenheter, berättar verksamhetschefen Pia Söderkvist.

Totalt har Göteborg Stad tillgång till drygt 4 100 lägenheter för vård- och omsorgsboende för äldre. Vanligtvis är efterfrågan stor och det kan vara upp emot tre månaders väntetid för att få en plats.

Vände tvärt

Under förra året vände trenden tvärt efter att pandemin var ett faktum. Ansökningarna blev färre och många avstod från att flytta till ett omsorgsboende, trots att de fått en efterlängtad plats.

– Nu är väntetiden historiskt kort, i snitt tre veckor. Vi har flera lägenheter som är inflyttningsklara direkt, säger Pia Söderkvist.

Situationen i Göteborg är inte unik. Enligt en kartläggning som genomfördes av TT i början av april har var tredje kommun i landet tomma platser på sina äldreboende. På många orter har man ännu inte kunnat skönja någon förändring.

– Vi kan se att inflödet av ansökningar ökar lite nu i Göteborg. Men vi är inte alls på samma läge som vi var före pandemin, säger Tina Isaksson, avdelningschef för kommunens vård- och omsorgsboende.

Vågar söka igen

Tina Isaksson tror att många som tackade nej till en plats under förra året nu vågar söka igen. Hennes teori är att många har hållit ut hemma med stöd från hemtjänst och anhöriga, men att det inte går längre.

– Vi vet inte hur stor vård- och omsorgskulden är ännu, eller hur den yttra sig. Det är för tidigt att säga, menar Tina Isaksson.

De tomma lägenheterna i äldreomsorgen finns över hela stan. Det finns till och med spridda lediga platser i de populäraste områdena i Centrum och Sydväst. Däremot går uthyrningen mest på tomgång i de nordöstra stadsdelarna.

– Vi hade en viss överkapacitet och ett lägre söktryck i Nordost redan före pandemin. Det kan bero på att det finns för många platser i relation till befolkningen, säger Tina Isaksson.

Krönikor

Tjulander: "Dagen alla fåglar flyger oss över huvudet"

Krönika Krönika Det är något visst med fåglar och människors fascination för dem. Jag har aldrig fattat grejen, ändå är jag barn till generationen som på minsta kvitter kan artbestämma fågeln och... tisdag 11/5 17:00

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Bygg på de hårda ytorna och låt barnen ta plats

Debatt UTDÖMD Förskola Vilken chock och oro det blir för föräldrar och pedagoger när man får läsa att just vår förskola, Tunnlandsgatan 3, är utdömd och planeras rivas... lördag 1/5 13:00