Uppdatering: Efter att artikeln publicerade har Trafikverket ändrat sig. I stället för att stänga två av sex körfält, nio månader om året, i tre år, kommer man stänga körfälten under tre sommarmånader de berörda åren.

Älvsborgsbron är nu inne i en större renoveringsperiod. Under 2016, 2017 och 2018 har etapp ett och två genomförts som inneburit nytt tätskikt på gång och cykelbanorna och förstärkt räcke mot biltrafiken. Gång- och cykelbanorna påverkas fram till början av december. Nästa år är det bil- och busstrafikens tur.

Läs också: Trots komplikationer – Götatunneln håller tidsplan

– Nu börjar vi med etapp tre, fyra och fem. Enkelt kan man säga att under beläggningen finns det något som heter tätskikt som skyddar betongen. Det ska plockas bort och då blir det en del betongreparationer. Sedan finns det även fogar där brons rörelse sitter som också ska repareras. En bro blir ju längre och kortare beroende på hur varmt och kallt det är och då behövs fogar, säger Adriano Maglica, nationell samordnare för stora broar på Trafikverket.

Hur bråttom är de här renoveringarna?

– Sådant här arbete görs normalt vart 40:e år. Tätskiktet är så pass gammalt att det läcker. Ju längre man väntar desto större betongreparationer behöver man göra vilket också skapar större trafikstörningar. Därför har vi lagt det nu, säger Adriano Maglica.

Arbetet är preliminärt tänkt att påbörjas i mitten av mars och pågå fram till november. Under 2020 och 2021 väntar liknande arbetsperioder. När arbetet drar igång kommer ett körfält i vardera körriktning stängas vilket förväntas skapa stor påverkan på trafiken.

– Vi tittar på olika upplägg för trafiken nu. Det kommer att påverka all trafik. Sommarens utmaning med Götatunneln var relativt hanterlig även om det så klart finns personer som har blivit drabbade. Risken är att trafikpåverkan vid Älvsborgsbron kommer att bli mycket större. Vi sitter med Västtrafik och ser hur vi kan forma den fysiska miljön upp på bron. Men vi tittar också på andra vägar, säger Bertil Hallman, trafikanalytiker på Trafikverket.

Vad kan det vara för vägar?

– Förstärkt båttrafik exempelvis. Men det finns bara ett begränsat antal båtar så en sak vi tittar på är om man kan hyra in båtar från Holland. I Rotterdam har de ett koncept som heter Cykel och båt som är ett eget trafikslag. Det är något vi skulle kunna utveckla för att inte behöva lösa bussanslutningar. Det är helt enkelt båtar anpassade för cyklister som ansluter till en cykelväg, säger Bertil Hallman.

Läs också: Uppmaningen: Kolla appen innan du kör