Påbörjat. Markarbetena för bostadshusen på Hovåsängen har nu påbörjats, men ännu väntar man på startbesked på vårdbyggnaden som ska ligga längre upp i slänten. Foto: Johanna Roos

Efter kritiken: Nu byggs hospice i Hovås

Nu har markarbetet för 16 lägenheter samt ett hospice, för vård i livets slutskede, startat på ängen intill Hovås småbåtshamn. Kritiska röster från närboende ifrågasätter bland annat storleken på vårdbyggnaden.

  • Publicerad 05:30, 13 feb 2022

Vi inväntar ytterligare uppgifter från byggherren eftersom det är lite mer komplicerade markförhållanden där. Troligtvis får vi dem den här veckan.

På den stora ängen nedanför Fjordvägen, mitt emot småbåtshamnen i Hovås, har nu markarbetena påbörjats för de 16 lägenheter som Hovås Villastad ska bygga.

Planen innefattar även en vårdbyggnad i två våningar, varav en i suterräng, som är tänkt att placeras längre upp på ängen – mot gång- och cykelbanan till.

Den är tänkt att användas som hospice, boende för personer i palliativ vård, alltså vård i livets slutskede.

Inväntar startbesked

Ännu har man enbart fått startbesked för bostadshusen, men enligt Mari von Sivers, byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret, väntas man snart även kunna ge klartecken även för hospicedelen.

– Vi inväntar ytterligare uppgifter från byggherren eftersom det är lite mer komplicerade markförhållanden där. Troligtvis får vi dem den här veckan, säger Mari von Sivers, byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret.

Att hela området redan är inhägnat menar hon beror på att projektet ska byggas med en och samma entreprenör.

Den 15 december planerar Änggårdens Hospice, som drivs av en stiftelse och idag hyr in sig på Högsbo sjukhus, att flytta in i lokalerna i Hovås.

– Vi kommer även då att ha 11 platser, samma som nu, säger verksamhetschefen Annika Åberg Darell.

Stora vårdlokaler

Bygget har överklagats av ett flertal grannar och har under många år varit föremål för debatt i området.

Överklagandet har nu avslagits av Länsstyrelsen.

Enligt närboende som GöteborgDirekt varit i kontakt med handlar kritiken inte enbart om att den skyddsvärda ängen bebyggs, utan man ifrågasätter även hela hospice-projektet.

Man menar att det skulle vara ett spel för galleriet för att få tillstånd att bebygga ängen med bostäder.

Bland annat ställer man sig frågande till vad vårdplatserna kommer att kosta kommunen, dels med tanke på byggnadens storlek på cirka 1700 kvadratmeter fördelat på 11 boende, dels på det havsnära läget.

"Halva kostnaden"

Per Davidsson, ägare till Hovås Villastad, menar att det inte stämmer.

– Jämfört med att dö på Sahlgrenska är kostnaden för hospice bara hälften. Skillnaden är att platserna på Sahlgrenska bekostas av regionen och platserna på hospice betalar kommunen. Men det är fortfarande skattemedel som vi pratar om.

Ingen av de närboende som tidningen pratat med vill figurera med namn.

Göteborgsnöje

Musikalartisten som vill värna om miljön

Nöje Anders Wängdahl. Aktuell med singel. Han har precis avslutat sitt engagemang i Göteborgsoperans "Kärlek skonar ingen". Nu är musikalartisten Anders Wängdahl aktuell med sin egen musik. Singeln "The end" beskriver han som en apokalyptisk...fredag 27/5 17:30

Krönikor

Påsken en tradition för göteborgarna

Krönika Tradition. Älskar äggjakt. Göteborgarna älskar påsken och särskilt äggjakten. Andra traditioner som påskeldar är också högst levande i Göteborg med omnejd.lördag 16/4 6:30

Debatt

"Sänk priset på kollektivtrafik – för allas skull"

Debatt Debatt. För dyrt att välja kollektivt fram för bilen. Man får ofta höra att man ska åka buss eller tåg istället för bil, men varför ska man göra det när det nästan kostar lika mycket? Det frågar sig artikelförfattaren.söndag 22/5 11:20