Efter magplasket: Utomhusbadet kan byggas

Utvecklingen av badet i Jubileumsparken stoppades i somras. Orsaken var en halverad budget till följd av en långsam utveckling i Frihamnen. Nu lägger Alliansen 60 miljoner kronor för att badet ska byggas.

  • Publicerad 15:37, 9 okt 2020

Emmyly Bönfors (C), kommunalråd. Foto: Gabriel Tjulander

– Vi vill att göteborgarna ska kunna slänga sig på cykeln en varm sommardag till badet snarare än att sitta i en bilkö till en badplats utanför stan, säger Emmyly Bönfors (C), kommunalråd.

Så blir nya badet i Frihamnen – invigs 2021

Hon menar att badet i Frihamnen är angeläget både för klimatet och ett levande stadsliv.

Samtidigt har göteborgarna i olika medborgardialoger varit tydliga med att tillgängligheten till vatten är viktigt.

Därför var det ett ordentligt bakslag i somras när beskedet kom om att planerna på det tänkta utomhusbadet i Frihamnen stoppas.

Bakslaget: Inget nytt utomhusbad i Frihamnen

Det handlade om att stadsutvecklingen av hela Frihamnen går långsammare än planerat, vilket innebär att förväntade exploateringsintäkter uteblev.

Resultatet blev då att budgeten mer än halverades och landade på 141 miljoner kronor vilket inte täcker kostnaderna för det planerade utomhusbadet.

Sett över ekonomin

Sedan dess har finanserna gåtts igenom och Fastighetskontoret – som flaggade för att budgeten inte räckte till – har fått ett större ansvar för ekonomin som tidigare var uppdelat på olika nämnder och bolag.

– Nu har vi sett över detta och är villiga att investera 60 miljoner kronor i nästa årsbudget för att bygga badet, säger Emmyly Bönfors och tillägger:

– Jag hoppas att många partier står fast vid att göteborgarna ska få bada och att vattnet ska få bli en brygga mellan Hisingen och fastlandet.

Ingen byggstart i Jubileumsparken

Jubileumsparken klar 2023

Parallellt har ett överklagade fördröjt Jubileumsparkens utflyktslekplats som var tänkt att börjas anläggas slutet av augusti.

Men nu har förvaltningsrätten gett klartecken för en byggstart, vilken planeras till 18 januari 2021.

Förhoppningen är att hela Jubileumsparken inklusive bad ska stå klar till 2023 – lagom till stadens försenade 400-årsfirade.

Äntligen: Då kan du bada i älven

Framtida Frihamnen. Foto: Raumlabor Berlin

Jubileumsbadet

Sammanlagt planeras det fyra bassänger i Frihamnen

Vi är GBG