Efter missarna: Nu ska hela banorna plogas

Snöröjningen på flera gång- och cykelbanor i Göteborg har varit för dålig. Nu får entreprenörerna bakläxa.

  • Publicerad 11:02, 8 jan 2021

Det har varit trångt för den som cyklat eller promenerat på flera ställen i Göteborg de senaste dagarna. När snön inte röjts upp på gångbanorna har många i stället valt att promenera på cykelbanorna där bara halva banan snöröjts.

– Vi har varit i kontakt med våra entreprenörer där arbetet inte utförts enligt avtal, säger Håkan Johansson, planeringsledare på trafikkontoret.

Missarna har upptäckts i trafikkontorets efterkontroller och flera upprörda göteborgare har också hört av sig om den bristfälliga snöröjningen.

– Vi har fått in flera synpunkter. Det använder jag som underlag också. Det är jättebra när man hör av sig. Det är en orimlighet för oss att ha 110 procent koll att arbetet utförts korrekt överallt när staden är så stor, säger Håkan Johansson.

Vad beror missarna på?

– Det vet jag inte än, jag lägger inte skulden på någon speciell. Men jag vet att under rådande samhällsläge har vissa entreprenörer haft personalbortfall. Att ersättningspersonalen inte alltid är helt insatta är till viss del naturligt.

Gång- och cykeltrafik ska vara prioriterad i Göteborg. När regeringen uppmanar alla att undvika kollektivtrafiken är tillgängligheten för gående och cyklister extra viktig.

– När det kommer snö öppnar de som snöröjer först upp med ett drag. Sedan breddar man upp och det är där det har blivit fel, säger Håkan Johansson.

Ska hela gång- och cykelbanorna snöröjas?

– De har en viss kvadratmeter som ska plogas. Sedan kan man inte alltid bredda upp exakt hela beroende på utrymmet att lägga snön. Det är beroende på snömängd också.

När ska missarna rättas till?

– Det ska ske skyndsamt. Sedan kan det variera lite beroende på var det är, säger Håkan Johansson.

Snöröjning Göteborg

Trafikkontoret i Göteborg ansvarar för 160 kilometer spår, 1390 kilometer väg, mer än 2000 hållplatser eller hållplatslägen och 490 kilometer gång- och cykelbanor. Lägg där till övriga offentliga platser som är täckta med sten eller asfalt. Park- och naturförvaltningen ansvarar för gång- och cykelbanor i park- och grönområden, till exempel Slottsskogen.

Fastighetsägare (både till villor, hyreshus och stora industrifastigheter) ansvarar för trottoarer och gångbanor längs fastigheten eller 1,2 meter från fastighetens gräns ut i körbanan där gångbana saknas. Ansvaret sträcker sig utanför huset eller utmed tomtgränsen.

Visa merVisa mindre

Göteborgsnöje

Filmen om Nationalteatern premiärvisas på filmfestivalen

Nöje Premiär. Extrainsatt i sista sekund. "Vi är barn av vår tid" har extrainsatts i Göteborgs filmfestivals program. Den 6 februari visas filmen, som därmed får världspremiär.tisdag 26/1 16:37

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Lämna inte ut ditt bankkort till okänd person

Konsument Konsumentfrågan Hur tidigt måste man anmäla ett fel på julklappen för att få ersättning och är det okej att lämna ut sitt bankkort till ett företag som ber om det? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. lördag 2/1 15:30

Debatt

Miljöpartiet: "Hedersvåldet lever kvar"

Debatt Fadimedagen 21 januari Det är nu 19 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin egen pappa. Hon hade under många år med stort mod kämpat för den frihet som många tar för given. torsdag 21/1 14:20