Efter mögelskandalen: Då byggs nya skolan

Till hösten rivs den mögelskadade Åkeredsskolan för att lämna plats åt en ny. År 2025 väntas den nya F-6-skolan stå klar. Samtidigt saknas det högstadieplatser i stadsdelen, något som ser ut att dröja.

  • Publicerad 05:30, 9 feb 2022

För två år sedan bommades Åkeredsskolans lokaler igen.

Den omkring 60 år gamla skolbyggnaden hängde på fallrepet och ansågs inte längre säker att vistas i.

Långtgående problem med inomhusmiljön, där mögel och bristande ventilation gjorde elever och personal sjuka, ledde till sist fram till att grundskoleförvaltningen beslutade om omedelbar evakuering.

För att säkra elevernas skolgång tvingades årskurs 4-6 till en början att bussas till tillfälliga undervisningslokaler i Kvibergsskolan.

Höstterminen 2020 kunde eleverna flytta tillbaka till Åkered och de paviljonger där verksamheten bedrivits sedan dess.

– Det var en jobbig period när vi fick åka till andra sidan stan varje dag, men det har gått bra att vara i paviljongerna, menar Saga Edin och Louise Holm, som snart lämnar sjätte klass.

Åkeredsskolan utdömd – evakueras omgående

Beställer ny skola

Efter två års väntan på besked om framtidens skola i Åkered beslutade grundskolenämnden i tisdags att beställa en ny F-6-skola för 570 elever.

Skolbyggnaden, som beräknas kosta omkring 350 miljoner kronor att bygga, planeras att stå klar hösten 2025.

När nämndordförande Axel Darvik (L) i veckan träffade elever och personal på Åkeredsskolan var det framtidstro i luften.

– Att se de här skisserna blir en målbild för oss. Tre år i elevperspektiv är långt bort, men för oss i personalen går det ändå ganska fort. Att ha någonting att sikta på tycker jag känns jättespännande, säger rektorn Anders Höglund.

Förutom den nya skolbyggnaden, som utseendemässigt ska utformas för att passa in i det omgivande området med sina röda husfasader, planeras det även för en ny idrottshall – även om det inte finns utrymme för en fullmåttshall.

– Den kommer att kunna hyras ut till föreningslivet och gynna fler barn och ungdomar än enbart de som går på skolan, så det är väldigt positivt för området, menar läraren Roger Hante.

Skolbarnen blev sjuka i skolan – nu åtgärdas fuktskador

Brist på högstadieplatser

Vårdnadshavare i Åkered och Näset har länge påtalat bristen på högstadieplatser i stadsdelen, något som påtalats i ett göteborgsförslag som fått över 400 namnunderskrifter och tagits upp av den politiska nämnden.

Enligt Axel Darvik finns planer på en ny högstadieskola vid "Åkeredsrondellen", men den ligger än så länge på detaljplannivå och skulle som tidigast kunna stå klar om tre år.

– Vår bedömning är att kunna klara högstadieplatserna, men det är lite på gränsen så vi är beroende av att det finns friskolor i området också.

Rivning påbörjas. Till hösten påbörjas rivningen av Åkeredsskolans nuvarande skolbyggnad. Läraren Roger Hante, eleverna Saga Edin och Louise Holm, rektorn Anders Höglund och grundskolenämndens ordförande Axel Darvik (L) utanför den igenbommade huvudentrén. Foto: Anton Engblom/Byrd

Blivande högstadieelever. Efter sommaren börjar sjätteklassarna Saga Edin och Louise Holm på högstadiet på idrottsskolan Prolympia. Foto: Anton Engblom/Byrd

Vi är GBG