Efter omröstningen: Så blir nya Skanstorget

4 293 göteborgare har sagt sitt. Nu står det klart hur nya Skanstorget ska se ut. Men det är långt kvar innan ett första spadtag kan tas. Tidigast 2025 ska allt stå klart.

  • Publicerad 16:20, 26 nov 2018

En enig fastighetsnämnd tog på måndagens möte det formella beslutet om markanvisningen. Men det är göteborgarna som valde ut vilket av de tre alternativen som skulle vinna.

Läs också: Tre förslag: Så ska nya Skanstorget se ut

Sammanlagt deltog 4 293 göteborgare i omröstningen mellan den 9–23 oktober. Det vinnande förslaget fick 1 803 röster.

– Det var en ganska tydlig etta, två och trea, säger Joel Blomgren, projektledare på fastighetskontoret.

Kan förslaget komma att förändras?

– Vi har försökt vara tydliga med att detta är en inriktning för det fortsatta arbetet. Vi har en planprocess som ska följa den bygglag vi har. Utifrån det kan det bli så att man måste anpassa sig efter vissa delar i den bedömningen. Så det är troligt att det kommer bli förändringar. Men inriktningen ska vara det här förslaget, säger Joel Blomgren.

Dagens 150 parkeringsplatser ersätts med ett parkeringshus där det också skapas ytterligare 56 nya platser. Skanstorget får också en förskola och 200 bostäder – 80 hyresrätter och 120 bostadsrätter. Lägenheterna kommer bestå av 112 ettor, 46 tvåor, 35 treor, 6 fyror och 1 femma. Skanstorget får också en mindre torgyta på 1200 kvadratmeter.

Läs mer om förslaget: HÄR

Nu ska stadsbyggnadskontoret tillsammans med Ernst Rosén AB, som står bakom det vinnande förslaget, säkerställa att det kan verkställas innan de kan skriva avtal. Skisserna är framtagna av Okidoki arkitekter.

Fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj (-) är stolt och glad efter beslutet i dag.

– Det är första gången vi har gått ut på det här sättet med direktdemokratiska inslag. Detta är en process som annars är helt styrd på tjänstemannanivå. Här har vi öppnat upp för göteborgarna att vara med i ett tidigt skede. Det har funnits kritik där omröstningen kallats skendemokrati men det är felaktigt, säger Jahja Zeqiraj.

Läs också: Kritiken: Röstningen om Skanstorget är skendemokrati

Ja, det har ju funnits kritik mot att det inte fanns ett noll-alternativ. Bland annat kom Göteborgsförslaget ”Ett bebyggt Skanstorget kan aldrig återskapas”. Varför måste det torget förtätas med lägenheter?

– För att bevara en plats måste platsen utvecklas. Historien visar att vi gång efter annan misslyckas med att bevara platser som inte visas den omsorg som platsen behöver. Skanstorget är ett tydligt exempel på där staden och den politiska styrningen visat ytterst lite omsorg om sedan 1941. Med bostäder och andra funktioner på Skanstorget får vi till andra värden som kompletterar de historiska värdena, inte minst kulturmiljöerna.

Men varför måste ni bygga bostäder? Varför inte utnyttja torget och till exempel bygga en saluhall?

– Det saknas en viktig ingrediens, ekonomi. Bostäderna, de utåtriktade verksamheterna på bottenplan och förskolan finansierar utvecklingen utan att skattebetalarna behöver lägga medel. Det finns också mycket missförstånd om vart vi vill exploatera. Detta handlar om parkeringsytan och ingenting annat, med respekt för det statliga byggnadsminnet och kulturmiljön som finns och som är skyddad, säger Jahja Zeqiraj.

Än så länge befinner sig planerna i ett tidigt skede. Detaljplansprocessen väntas starta först 2020.

– Det är svårt att säga när ett första spadtag kan tas innan vi vet hur lång processen kommer att bli. När vi har gjort en uppskattning tror vi inte att vi har färdiga hus före 2025.  Men det kan senare också, säger Joel Blomgren.

Vi är GBG

    Annons

    18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

    Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se