Ambulerar. Ordningsvakterna i staden åker runt mellan torgen. Foto: Mostphotos

Efter oroligheterna: Extra ordningsvakter på torgen

Efter senaste tidens oroligheter i Biskopsgården ökar antalet ordningsvakter i området. Det är Göteborgslokaler i samverkan med stadsdelen Västra Hisingen som står bakom beslutet.

  • Publicerad 10:35, 16 okt 2020

De kommer vara på plats minst i en månad kanske till nyår.

Det kommunala bolaget Göteborgslokaler har under ett antal år haft ordningsvakter på utvalda torg i staden med syfte att öka den upplevda tryggheten.

Vårväderstorget och Länsmanstorget är två av de prioriterade områdena där den normala bemanningen i dagsläget är fyra ambulerande ordningsvakter under dag- och kvällstid.  

Efter att området den senaste tiden har drabbats av bland annat skottlossning och en explosion har Göteborgslokaler i samverkan med stadsdelen Västra Hisingen beslutat att öka närvaron med två extra vakter.

En person gripen för skottlossning

– Bedömningen som gjordes var att öka bemanningen mellan klockan 12 och 18 så att vi ständigt har ordningsvakter på plats. Övrig tid kommer de ambulera på torgen och vara där och titta till, säger Bo Säljö, Göteborgslokaler.

Minst i en månad

Förstärkningen av extra ordningsvakter kommer att pågå så länge det finns ett behov, menar Bo Säljö.

– De kommer vara på plats minst i en månad kanske till nyår. Vi kommer att stämma av med stadsdelen och polisen är självklart också involverade.

Vilken effekt ser ni ordningsvakterna har på torgen?

– Den upplevda tryggheten ökar när man har ordningsvakter på torgen. De kan se till att upprätta allmän ordning och ökad säkerhet, säger Bo Säljö.

Får använda våld

Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och är skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot polisen och ska lämna rapport när de får kännedom om brott.

Ordningsvakter får omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan.

Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakter tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas.

I första hand ska ordningsvakten försöka prata personer tillrätta, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är vanlig utrustning som kan kompletteras med hund och i sällsynta fall skjutvapen.

Källa: Polisen

Visa merVisa mindre

Vi är GBG