Eniga. Miljöpartiets förslag om en haverikommission efter polisskjutningen i Biskopsgården har fått brett politiskt stöd. Foto: Byrd/Dino Soldin

Efter polismordet: Haverikommission tillsätts

Mamman till den 17-åring som misstänks för polismordet i Biskopsgården kontaktade flera instanser för att få hjälp. Att hon inte fick något gensvar är ett misslyckande från samhällets sida anser Göteborgs politiker. Nu har de beslutat att sätta in en haverikommission.

  • Publicerad 15:23, 1 sep 2021

En haverikommission är en utredning efter en allvarlig händelse eller olycka för att ta reda på orsakerna till varför det kunde hända. Syftet med utredningen är att ta fram åtgärder för att se till att en liknande händelse inte kan inträffa igen.

Under onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen enades en politisk majoritet om att inleda en haverikommission efter polismordet i Biskopsgården, 30 juni.

Förslaget lades ursprungligen fram av Miljöpartiet.

– Det är uppenbart att samhället misslyckats i det här fallet. Mamman till den mordmisstänkte 17-åringen kontaktade skola, socialtjänst och polis med sin oro för sin minderårige son, men inte fått det stöd hon efterfrågat. Det går inte att säga om vi skulle kunna ha förhindrat händelseutvecklingen men vi kan försöka se till att något liknande inte händer igen, säger kommunalrådet Karin Pleijel (MP) och fortsätter:

– Vi har fått in vittnesmål om att det här inte är det enda fallet där vårdnadshavare eller skolan kontaktat oss och inte fått hjälp. Så kan vi inte ha det.

Politiker vill se granskning av polismordet

Nu ska stadskontoret tillsammans med stadens samtliga socialnämnder, polisen och andra aktörer "utreda de metoder, åtgärder och insatser som används i stadens arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang".

Syftet är att hitta brister och förbättringsområden samt ta fram förslag på åtgärder.

– Samhället behöver se till att det finns ett finmaskigt nät så att inte fler faller mellan stolarna. Att unga killar – som det oftast är – dras in i gängkriminalitet innebär ett högt pris för individen och för samhället, säger Karin Pleijel.

Miljöpartiets Abdullahi Mohamed och Karin Pleijel var några av de politiker som var på plats, dagen efter polismordet i Biskopsgården. Foto: Lovisa Hansson

Ur förslaget om haverikommission:

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med de fyra socialnämnderna, grundskolenämnden, polisen och SIS utreda metoder, åtgärder och insatser som används i stadens arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang, vilka brister och förbättringsområden som finns, samt hur sådana brister kan förhindras i framtiden. Utredningen ska ske inom ram.

Vi är GBG