El Sistema i Tynnered hotas

El Sistemas musikverksamhet på skolor i Västra Göteborg hotas av nedskärningar i stadsdelsbudgeten. Men efter hård kritik från föräldrar och ett stort stöd från politiker i nämnden bordläggs nu frågan.

  • Publicerad 05:30, 20 dec 2018

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Under tisdagens nämndsmöte i Västra Göteborg beslutade man att bordlägga och dra tillbaka förslaget att lägga ned El Sistemas musikverksamhet på Frejaskolan och Vättnedalsskolan i Tynnered. Vilket P4 Göteborg var först med att berätta.

– Budgeten är ansträngd och besparingskraven måste hanteras på något sätt men jag hoppas att El Sistema kan vara kvar i den omfattning de verkar i i dag, säger Henrik Munck (D), ordförande i Västra Göteborg.

Läs även: Facket rasar efter nedskärningarna

Munck tycker att El Sistemas verksamhet är viktig och nu utreds det huruvida kostnaden för verksamheten kan läggas på skolbudgeten istället för stadsdelens.

– Det finns ett mycket stort stöd för El Sistema och det är en värdefull verksamhet. Nu måste Alliansen redovisa hur de tycker att deras nedskärningar i budgeten ska hanteras. Vi gav i uppdrag att ta kontakt med förskole- och grundskoleförvaltningen för att se om de kan täcka delar av El Sistemas kostnader, säger Henrik Munck.

Läs även: El sistema socialiserar på Pilens fritidsgård

Det blåser snåla vindar kring kulturen på flera håll men trots det ser Eric Sjöström, styrelseordförande för El Sistema, tisdagens beslut som något av en seger.

– Det är ett bevis på att El Sistema som idé står starkare än någonsin och jag uppfattar att det finns en stor enighet över alla partigränser att vår verksamhet är bra för Västra Göteborg, säger Eric Sjöström.

Tidigare i december beslutade även kulturnämnden i Göteborg att nästan halvera utvecklingsstödet till kulturskolan i staden.

– Både i Göteborg Stockholm och Malmö är kulturbudgetarna ansträngda men jag tror det är viktigt att vi som storstad inte skär ned på kulturen. Ännu vet vi inte hur det kommer slå igenom men bibliotek och kulturskolan är ett viktigt fundament i vårt välfärdssamhälle som vänder sig till barn och unga, säger Eric Sjöström.

Vi är GBG