Visionbild Opaltorget. Detta är en ny visionsbild för hur Opaltorget kan komma att se ut när det är färdigbyggt. De är uppdaterade så till vida att höghuset är borta.

Elever flyttas när Opaltorget byggs om

När första etappen av Opaltorgets stadsförnyelse påbörjas kommer många verksamheter att behöva flytta på sig. Men var, när och hur det ska göras är ännu inte helt klart.

  • Publicerad 07:20, 19 jun 2015

Våren 2016 ska ombyggnaden av Opaltorget ta fart. Torget ska bland annat få nya bostäder, ny park, ett torg och ett centrumkvarter. Detta innebär att två av Kulturskolans lokaler, Kulturcentrum och Kastanjetten, rivs i början av 2016. I den tidiga utredningen föreslås Kulturskolan flyttas till Tynneredsskolan. Förslaget grundar sig i att det är en befintlig fastighet i närområdet som i dagsläget har stor ledig kapacitet. De som berörs av lokalförändringarna är alla elever som har verksamhet, både under skoltid och på eftermiddagstid, i Kulturcentrum och i Kastanjetten. Det rör runt 400 elever per vecka.

Mörkt och otryggt
Kulturskolan har uttryckt att nuvarande gångvägar till Tynneredsskolan kan upplevas som mörka och otrygga för yngre barn som ska ta sig till och från Kulturskolans verksamheter, därför ska stadsdelsförvaltningen ha en nära dialog med andra berörda förvaltningar för att se vilka trygghetsskapande åtgärder som kan genomföras runt Tynneredsskolan.

Evakueras 2016
Förskolan på Smaragdgatan 29–30 har 110 inskrivna barn. De tre byggnaderna som förskolan håller till i planeras rivas för att ge plats åt det så kallade Parkhuset med en kombination av bostäder och förskola. Lokalsekretariatet och fastighetskontoret har kommit fram till att förskolan ska evakueras redan sommaren 2016, tidigare än vad som tidigare sagts, och då till Ängåsskolan. Nödvändiga anpassningar av Ängåsskolan behöver påbörjas under senvåren 2016, så som nytt provisoriskt serveringskök och att utemiljön anpassas och hägnas in. En ny infartsväg till skolan för lämning, hämtning och transporter kommer att utredas. När Parkhuset är färdigställt, preliminärt under 2019, flyttar förskoleverksamheten tillbaka till de nya förskolelokalerna.

Nya lokaler 2021
Men för att detta ska kunna genomföras behöver Ängåsskolans verksamhet ha någonstans att ta vägen. Men i tjänsteutlåtandet till nämnden föreslås Ängåsskolan evakueras till Tynneredsskolan, och detta redan till starten av läsåret 16/17 på grund av att Smaragdgatans förskola behöver evakuera tidigare. Detta innebär att Ängsskolans elever och personal får tillbringa längre tid i evakueringslokaler än vad som var planerat från början. Först när Smaragdgatans förskola flyttar ut från Ängåsskolan kan den nuvarande skolbyggnaden rivas och projektet med att bygga en ny kombinerad förskola och skola påbörjas. De nya lokalerna skulle då kunna tas i bruk från hösten 2021.

Två plan i stället för ett
I samband med den här förseningen som beräknas uppstå finns det tankar om att gå vidare med ansökan om att ändra nuvarande detaljplan för att göra det möjligt för en skolbyggnad i två plan, i stället för den enplansbyggnad som hittills planerats.
Hemtjänstens lokaler kommer också behöva rivas och behöver vara evakuerade till årsskiftet 2016/2017. En provisorisk etablering på Opaltorget bedöms inte som rimlig, varför det anses bättre att direkt söka en ny permanent placering på annan plats.

Kompenseras för höjd hyra
Stadsdelens politiker fick den här informationen på nämndmötet i tisdags, men det enda som man beslutade om var att begära om ramtillskott på en miljon kronor som kompensation för de ökande hyreskostnaderna den första etappen innebär. Mer information väntas komma i början av hösten, och det är också då som beslut ska fattas. På nämndsammanträdet i tisdags framfördes att det finns en politisk önskan och att man ser ett stort värde av att Kulturskolan ligger kvar i nära anslutning till det nya Opaltorget.

De här verksamheterna berörs


I ett första förslag presenteras:
Kulturskolans kulturcentrum och Kastanjetten flyttar till Tynneredsskolan i december 2015, men det är ännu inte klart vilka lokaler Kulturskolan får.
Ängåsskolan flyttar eventuellt tillfälligt till Tynneredsskolan sommaren 2016, och flyttar sedan tillbaka till en nybyggd
Ängåsskola.
Förskolan Smaragdgatan 29-30 flyttar eventuellt tillfälligt till Ängåsskolan sommaren 2016, beroende på om Ängåsskolan flyttar till Tynneredsskolan, och förskolan ska sedan få nya lokaler i nybyggt hus vid Opaltorget.
Öppna förskolan vid Opaltorget där befintlig byggnad flyttas till provisorisk torgyta hösten 2016, flyttar sedan till den nya familjecentralen vid Opaltorget.

Trafiken – minut för minut

DEBATT

Tjulander: Allas husdrömmar blir inte verklighet

Krönika Hur mycket folks boendesituationer än skiljer sig så har vi nog alla en sak gemensamt. Alla bär vi på en husdröm.lördag 15/2 16:31

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57