ORO. Flera elever är rädda att få sämre betyg när de tvingas byta skola efter att Safirskolan tvingats stänga. Foto: Mostphotos (genrebild)

Elever oroade för betygen när skolan tvingas stänga

Den kritiserade Safirskolan stängde 1 januari och 450 elever har fått ny skola. Nu oroar sig föräldrar och elever att betygen påverkas av flytten.

  • Publicerad 16:49, 14 jan 2020

Göteborg Direkt har tidigare rapporterat att Skolinspektionen drog in tillståndet för den kritiserade Vetenskapsskolan numera Safirskolan från och med årsskiftet.  

450 elever utan skola – kommunen: "Vi löser det"

Nedläggningen av friskolan har berört 450 elever som inför vårterminen har fått plats på andra skolor.

Men nu oroar sig elever, föräldrar och lärare att skolbytet kan påverka betygen negativt, rapporterar P4 Göteborg.

Det handlar om omkring 40 protestmejl som har skickats till Skolinspektionen där oron över framför allt niornas slutbetyg framkommer.

På kommunen menar man däremot att skolflytten inte ska ha inverkan på betygsättningen.

– Vi tar emot dokumentation från Safirskolan, och får lita på att de gjort en god bedömning. Sedan tar vi till oss av de nationella proven som görs under vårterminen, säger Malin Vangstad, projektledare, grundskoleförvaltningen, till P4 Göteborg

Utvisade friskole-vd:n försvunnen

Orsaken till beslutet att dra in tillståndet för Safirskolan handlar om att Skolinspektionen bedömer att det finns en radikaliseringsrisk för eleverna efter SÄPO:s bedömning att personer från skolans tidigare ledning är ett hot mot rikets säkerhet.

Safirskolan har överklagat beslutet.

Skolan har genom åren kritiserats för obehöriga lärare, ensidig religionsundervisning med inriktning på islam och att flickor och pojkar (på föräldrars begäran) placerats åtskilda i vissa moment. Dessa brister ska enligt Skolinspektionen ha åtgärdas hösten 2018 eller tidigare.

Vi är GBG