Eniga om öförbindelsen: "Glad att vi nått en överenskommelse"

I två folkomröstningar har majoriteten av Öckeröborna sagt nej till en broförbindelse med fastlandet. Nu står det klart att beslutet om en fast förbindelse skjuts på framtiden. Under tiden ligger fokus på att ställa om till ännu mer klimatsmart resande.

  • Publicerad 14:40, 13 mar 2022

I torsdags samlades samtliga inblandade parter vid Lilla Varholmens färjeterminal för att presentera den överenskommelse som nu blivit klar om förbindelsen mellan Öckerö och Hisingen.

Göteborgs stad och Öckerö kommun representerades av Axel Josefson (M) respektive Jan Utbult (KD). I samverkan med Västra Götalandsregionen, VGR, och Trafikverket har parterna nu tagit fram ett förslag till överenskommelsen.

– Det är en svår och komplicerad fråga eftersom det finns många intressen. Jag är väldigt glad att vi kan presentera en väg framåt, sa Axel Josefson (M).

– Väg 155 är vår pulsåder. Funkar inte den kommunikationen, fungerar inte kommunen. Det är vår utgångspunkt, säger Jan Utbult (KD).

Debatten kring förbindelsen har pågått i flera decennier. Under 2020 presenterade Trafikverket i en så kallad åtgärdsvalsstudie det förslag som bedömdes som rimligast. En bro mellan Lilla Varholmen och Björkö och ytterligare en mellan Öckerö och fastlandet.

Men en bro är just vad en majoritet av Öckeröborna inte vill ha, vilket två folkomröstningar, 2001 och 2005, har visat. Istället har många förespråkat en utbyggd färjetrafik.

Skjuts upp tio år

Enligt den överenskommelse som nu presenterats blir det varken bro eller utbyggd färjetrafik. Planerna på en fast vägförbindelse pausas under tio år och under tiden ska de två kommunerna tillsammans med Trafikverket och VGR kraftsamla för att se till att lösa den rådande trafiksituationen.

– Det handlar om att ge möjligheter för att kunna göra klimatsmarta val. Vår förhoppning är att vi ska lyckas med detta, säger Axel Josefson.

På Öckerö är man redan igång med att fördubbla antalet pendelparkeringarna på ön.

– Vi tittar även på en app för samåkning, som kopplar ihop människor som ska till ungefär samma ställe. När det gäller kollektivtrafiken finns det förbättringspotential anser vi, men det har VGR åtagit sig att se över, säger Jan Utbult.

Bred majoritet

Även om parterna i nuläget sitter lugnt i båten ska man, enligt överenskommelsen, fatta ett beslut om en långsiktig inriktning om inte trafiksituationen förbättras. Då kan det återigen bli tal om en fast vägförbindelse.

Nu är det upp till kommunfullmäktige i respektive kommun att godkänna överenskommelsen. Men varken Josefson eller Utbult är oroliga för att stöta på patrull.

– Vi har en bred politisk majoritet bakom oss, säger Axel Josefson.

Beslut. Göteborgs kommunalråd Axel Josefsson (M), Jörgen Einarsson, regional direktör Trafikverket och Öckerös kommunalråd Jan Utbult (KD) var glada att ha nått en överenskommelse. Foto: Lovisa Hansson

Överenskommelsen i sin helhet:

Parterna är överens om att:
• Från och med 2022 och framåt, genomföra en kraftfull satsning på åtgärder för att, inom ramen för befintligt transportsystem, möjliggöra en tydlig och bestående omställning till mer hållbara resvanor i stråket.
• Gemensamt och över tid följa upp och utvärdera utvecklingen av trafiksituation och resvanor i stråket.
• På medellång sikt (2028-2032) identifiera och nå samsyn för genomförande av trimningsåtgärder på väg 155 på Hisingen, med fokus på framkomligheten för kollektiv- och blåljustrafiken.
• Inför ett samlat beslut om långsiktig inriktning, genomföra förberedande studier i syfte att skaffa beredskap för att kunna hantera behov av eventuella större kapacitetshöjande åtgärder i stråket bortom 2040.
• Inför ett samlat beslut om långsiktig inriktning, påbörja dialog och studier avseende finansieringsmöjligheter.
• Inför revideringen av den regionala och nationella planen för transportinfrastrukturen 2034-2045 kunna fatta ett samlat beslut avseende den långsiktiga inriktningen i stråket bortom 2040.

Källa: Västra Götalandsregionen

Visa merVisa mindre

Vi är GBG