Stoppas. Nu ska ytterligare åtgärder tas för att förhindra att hemtjänstpersonal ska jobba behöva jobba ensamma under nattetid i Göteborgs särskilt utsatta områden. Foto: Mostphotos/Lennart Angermund

Ensamarbete nattetid stoppas i utsatta områden

Skyddsombud för personal inom hemtjänsten har länge slagit larm om en oro att behöva jobba ensam nattetid i Göteborgs utsatta områden. Nu har politikerna klubbat igenom ett förslag till förändring.

  • Publicerad 06:30, 2 okt 2021

Marina Johansson (S), ledamot i äldrenämnden.

Ensamarbete nattetid förekommer, trots rutiner som fastställer att hemtjänstens personal i Göteborgs utsatta områden ska jobba två och två. Förklaringen stavas sjukfrånvaro och en grundbemanning som inte räcker till.

Frågan aktualiserades återigen i somras efter polismordet i Biskopsgården. En skjutning som skedde i närheten av hemtjänstens kontor i området.

– Hemtjänstens personal rör sig i de särskilt utsatta områdena dygnet runt och under perioder där gängen har hög aktivitet så blir det ännu mer oroligt för personalen. Man är helt enkelt rädd för att hamna mitt i skottgluggen. Det är något som skyddsombuden vittnar om, säger Marina Johansson (S), ledamot i äldrenämnden.

Ska öka bemanning

Nu har förvaltningen fått i uppdrag av politikerna i äldrenämnden att se till att ensamarbetet slopas i Göteborgs utsatta och särskilt utsatta områden. Det var Göteborgs-Posten först att skriva om.

– Vi behöver anställa fler i omsorgen och förvaltningens uppdrag blev att öka grundbemanningen, säger Marina Johansson.

"Trygg arbetsmiljö"

Utöver uppdraget att se över grundbemanningen så ska man se över säkerheten kring äldreomsorgens lokaler i särskilt utsatta områden.

– Göteborgs stad som arbetsgivare ska vara attraktiva och kunna erbjuda de anställda en trygg arbetsmiljö, säger Marina Johansson.

Vi är GBG