Ett sorgetåg mot renovräkningar i centrum

Hyresgäster på Carl Grimbergsgatan i Annedal går i eftermiddag ett sorgetåg mot hyresvärden Robert Dicksons stiftelses planerade hyreshöjningar i området. – Det här strider mot stiftelsens uppdrag, säger en boende.

  • Publicerad 11:30, 29 aug 2018

Eva har bott i sin tvåa i Annedal i 35 år. Hennes hyra ligger på drygt 5800 kronor, el inräknat. Med planerade hyreshöjningar skulle hyran landa på drygt 8000 kronor, plus el.

– Jag måste hitta något annat. Jag har kämpat mot det här i två år. Man mår psykiskt dåligt. För mig går det an på något sätt. Men väldigt många här, speciellt äldre kvinnor, gråter öppet. De får magbesvär av all oro. Vi vet inte vart vi ska ta vägen, säger hon.

Men är det inte naturligt med hyreshöjningar när lägenheterna behöver rustas upp?

– Vi är inte emot stambyte och renovering, men det bör höra till löpande underhåll. Underhåll som de inte har gjort. Många av oss behöver inte lyxen med nya vitvaror och värmeslingor i badrummet. De vill inte ha fattigt folk i de här husen helt enkelt – bara folk med plånbok, säger hon.

"Strider mot stiftelsens uppdrag"

Robert Dicksons stiftelse startade 1860 med syftet att uppföra sunda och välförsedda bostäder till mindre bemedlade personer.

– Sådana här hyreshöjningar strider mot stiftelsens uppdrag och Göteborgs stads intention att jobba för att minska segregation och minska klyftorna, säger Eva.

Under onsdagseftermiddagen hålls en manifestation i Haga där hyresgäster i sorgkläder ska gå ett symboliskt sorgetåg. Stiftelsens stadgar ska sedan begravas vid en enklare ceremoni vid Dicksonska stiftelsens hus på Haga Nygata.

– Vi ska vara tysta, utan banderoller. Det blir symboliskt. Vi är rättslösa. När vi satte upp lappar om sorgetåget i husen som togs de ner av vaktmästaren, säger Eva.

Misstolkat stadgarna

Robert Dickson stiftelse förvaltas och företrädes av en politiskt tillsatt styrelse. Mats Arnsmar (s), vice ordförande styrelsen, känner inte till hyresgästernas planerade sorgetåg. Han delar inte kritiken och menar att de har misstolkat stadgarna.

– Det här är gamla arbetarbostäder. Det ingen hjälpstiftelse, säger han.

Med hjälp av språkforskare har stiftelsen tolkat stadgarna från 1800-talet.

– Det står ju bland annat att bostäderna är för mindre bemedlade göteborgare. Det betydde att du inte hade förmögenhet. Från början var det arbetarbostäder där syftet var att Robert Dicksons arbetare skulle ha drägliga bostäder. När vi har gått tillbaka i historien har vi kunnat se både sjökaptener, poliser och sjuksköterskor i huset.

Du anser alltså inte att hyreshöjningar på över 50 procent går emot stadgarna?

– Vad jag nämnt tidigare är vad stiftaren ville. Det säger språkforskarna. Sedan har man fått göra en modern tolkning. I stadgarna står bland annat ” befodrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg”. Det här med religiös tro kan vi ju inte följa med den lagstiftning vi har, man får inte ha åsiktsregistrering. Det står också arbetsklassen, inte arbetarklassen som är ett begrepp som kom senare på 1800-talet. Egentligen är det arbetarna som är det primära, säger Mats Arnsmar.

Fotnot: Av rädsla för att hamna i onåd hos sin hyresvärd har Eva valt att vara anonym och heter egentligen något annat.

Utdrag ur stiftelsens stadgar

… till ändamål att bidraga till befordrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för hvilket ändamål stiftelsens tillgångar böra i första rummet användas till uppförande derstädes af sunda och väl försedda byggnader, som mot billigavillkor skola uthyras till bostäder åt välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kände, mindre bemedlade personer, företrädesvis gift arbetsfolk.

Källa: Robert Dicksons stiftelse

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG