SKYFALL. Exempel på skyfallsåtgärd i åtgärdsplanen, i form av skyfallsyta i Slottsskogen, Göteborg. I bilden visas även framtida vattennivåer som inträffar vid ett större skyfall. Foto: Ramboll

Experten: Extremt skyfall katastrof för Göteborg

Om Göteborg drabbas av ett skyfall likt det som inträffade i Köpenhamn 2011 skulle det ge katastrofala följder i Göteborg. Det säger översvämningsexperten Henrik Bodin Sköld som arbetat med en åtgärdsplan för hur staden ska hantera stora översvämningar.

  • Publicerad 08:07, 27 jun 2019

Henrik Bodin Sköld, Ramboll. Foto: Ramboll

Som första stad i Sverige har Göteborg nu fått åtgärdsplaner för vad staden behöver göra konkret för att hantera stora skyfall.

– Många städer arbetar med strukturplaner för skyfallshantering, även Göteborg. Men nu går Göteborg i bräschen och sätter en ribba för resterande städer med en åtgärdsplan, säger Henrik Bodin Sköld, expert på översvämningshantering på Ramboll.

Ramboll har på uppdrag av Göteborgs Stad tagit fram åtgärdsplanen. Kortfattat kan man säga att en strukturplan identifierar problematiken medan en åtgärdsplan visar på vad som behöver göras.

Göteborg är väldigt utsatt för klimatförändringar. Med närheten till havet, Göta älv och även vattendrag som Säveån och Mölndalsån igenom staden är översvämningsrisken på många håll stor.

Försenat översvämningsskydd i Mölndalsån

Framgent behövs skyddsvallar mot havet, men även inne i staden behöver översvämningshanteringen finnas med i samhällsplaneringen.

– Man måste säkra dammar, parker och översvämningsbara zoner som fångar upp regnvattnet, men även skyfallsvägar som leder vattnet rätt, säger Henrik Bodin Sköld.

Hur stämmer det överens med kommunens strategi att förtäta staden?

– Det kan ibland finnas en motsättning i det, även om skyfallsfrågan har fått en allt högre dignitet. Om man inte beaktar det måste man sköta det uppströms, vilket innebär att man bara skjuter på problemet, säger Henrik Bodin Sköld.

Konst ska väcka klimatfrågan i Askim

Andra städer i världen har kommit längre i sina skyfallsåtgärder. Bland annat Köpenhamn som drabbades av ett stort skyfall 2011.

– Efter det har man arbetat stenhårt med de här frågorna, säger Henrik Bodin Sköld.

Vad skulle hända om ett skyfall likt det i Köpenhamn skulle inträffa i Göteborg?

– Vi vet redan nu hur illa det kan bli vid skyfall i Göteborg, som 2006 när E6 översvämmades. Vi vet var problemområdena finns. Ett skyfall av samma kaliber som det i Köpenhamn skulle innebära katastrofala konsekvenser. Ta till exempel Sahlgrenska som ligger i en lågpunkt mellan berg som omger sjukhuset, det är väldigt utsatt, säger Henrik Bodin Sköld och fortsätter:

– Ett stort skyfall i Göteborg skulle, ironiskt nog, nästan kunna vara en bra sak. Det politiska medvetandet att göra något skulle öka. Människan har en tendens att agera när man vet hur illa det kan bli. Om skyfallet över Köpenhamn hade kommit över Göteborg hade det kanske varit ombytta roller, att Göteborg kommit längre än Köpenhamn.

Vad behöver göras i Göteborg?

– Det handlar om en helt ny infrastruktur som kommer att vara synlig med hundratals åtgärder över tid. Bland annat skyfallsvägar som kan leda vatten i kanaler eller på särskilda skyfallsvägar. Under torra förhållanden är det en vanlig väg men vid skyfall ska den kunna transportera vatten. Det är en lösning som redan idag finns i andra städer. Jag vet att Karlstad redan nu har en anlagd skyfallsväg, men än så länge finns ingen i Göteborg.

Den nya åtgärdsplanen har nu presenterats för Göteborgs Stad. Nu ska den testas ytterligare innan den skickas ut skarpt i branschen som riktlinje. Hur snabbt åtgärderna kan komma igång beror på politiska beslut och intressekonflikter med andra infrastruktursatsningar.

– Åtgärderna behöver börja anläggas i närtid, men det kan ta många år innan alla åtgärderna är på plats, säger Henrik Bodin Sköld.

Vatten i Göteborg

Läs mer om stadens arbete med vatten HÄR

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"Betala bättre när semestern blir sen"

Debatt. Vänsterpartiet Vänsterpartiet i Västra Götaland är oroliga för vårdpersonalens hälsa och hoppas att de kan få sin semester i sommar... söndag 31/5 13:00

KRÖNIKOR

Underskatta inte en fin tradition

Tradition. Man ska inte underskatt traditioners betydelse. Att ”ta studenten” och att fira detta med sina kamrater är en viktig sekulär ritual – en övergångsrit från ungdomsliv till vuxenliv. lördag 30/5 16:27

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57