Andrea Meiling, ordförande Lärarförbundet Göteborg. Foto: Pressbild

Facket om lärarmobbningen: "Inte förvånande"

Hög arbetsbelastning med mycket hot och våld bland elever i kombination med en svag ledning. Det menar Lärarförbundet kan ligga bakom den mobbningskultur som flera lärare på Frölundaskolan vittnar om.

  • Publicerad 09:58, 31 maj 2021

I en stark ledning där man skapar tilltro så bildas inte dessa grupperingar.

Lärare vittnar om kollegornas mobbning

– Ofta sker sådant här i det fördolda utan att det blir arbetsrättsliga och fackliga fall, säger Andrea Meiling, ordförande Lärarförbundet Göteborg.

Hon är inte förvånad över det som flera lärare på Frölundaskolan vittnar om, att det förekommer systematisk mobbning och utfrysning bland personalgruppen.

– Skolan har haft det kämpigt med mycket hot och våld bland elever som lett till en hög arbetsbelastning, samtidigt som man upplever en svag ledning, säger hon och fortsätter:

– I en stark ledning där man skapar tilltro så bildas inte dessa grupperingar.

Rektorn svarar på mobbningskritiken

Får konsekvenser

Skolinspektionen har i en rad tillsynsrapporter riktat hård kritik mot Frölundaskolan, bland annat för allvarliga brister i arbetet mot kränkande behandling av elever.

Myndigheten pekar även på brister i samsyn och strukturerat samarbete bland skolpersonalen, något som innebär en risk för att elever inte får det stöd som de behöver.

– Vårt uppdrag är att genomföra tillsyn i syfte att eleverna ska få den skola och skolgång som de har rätt till. Vårt fokus är inte i första hand lärarnas miljö, men bristerna på skolan skulle mycket väl kunna vara en konsekvens av problemen som lärarna beskriver, säger Helena Boëthius, enhetschef på Skolinspektionen.

Helena Boëthius, enhetschef på Skolinspektionen Foto: Pressbild

Krönikor

Vem tar ansvar när framtidens byggstenar faller?

Krönika Analys. GöteborgDirekts reporter om skolgranskningen En lärare i grundskolan, som valt att ägna sitt yrkesliv åt barnen, som lägger grunden för deras framtid, går till jobbet med en klump i magen… måndag 31/5 11:25

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

Bilar, bilar och mer bilar

Debatt Replik: Bilar i centrum Det finns ett ökat intresse för att ta sig fram med elsparkcykel, elcykel och cykel som alternativ till privatägd bil… fredag 11/6 16:00