Fältare. Fältarna på bilden tillhör city och har inget med de som omnämns i texten att göra. Foto: Markus Andersson

Fältare ska öka tryggheten på västra Hisingen

Under hösten ska sex fältsekreterare börja jobba med fokus på unga under kvällar och helger. "Det är något som efterfrågats av de unga själva", säger Annica Berggren, tf enhetschef socialförvaltningen Hisingen.

  • Publicerad 10:26, 20 sep 2021

Det behövs trygga vuxna på de ungas arenor.

Med tydliga profilkläder kommer sex fältsekreterare (även kallat fältare) med start under hösten befinna sig på de platser där unga finns. Som på gator och torg, men även vid fritidsgårdar och skolgårdar. Deras uppdrag är att arbeta uppsökande och trygghetsskapande.

– Det behövs trygga vuxna på de ungas arenor. Det är något som har efterfrågats av flera aktörer och inte minst från ungdomarna själva, säger Annica Berggren, tf enhetschef barn och unga resurs, på socialförvaltningen Hisingen.

I Biskopsgården och på andra ställen på Hisingen finns det andra organisationer som samlar frivilliga för att nattvandra. Skillnaden är att fältarna som socialförvaltningen har anställt är utbildade inom socialt arbete.

– De ska kunna identifiera behov som de unga de möter har. Finns behovet ska fältarna kunna lotsa vidare ungdomarna så att de får den specifika hjälp de behöver, säger Annica Berggren.

Blir en förstärkning

I grunden finns ett politiskt beslut om att det ska anställas fler fältare i hela Göteborg. De nya fältarna kommer att ha Lundby, Biskopsgården och Torslanda som bas och rikta sig till unga mellan 7-18 år. Förutom dagtid så kommer de att jobba kvällar och helger för att kunna vara i de miljöer där unga befinner sig och umgås.

Fältarna kommer att förstärka det trygghetsskapande arbetet som socialförvaltningen redan utför på västra Hisingen.

– Vi arbetar löpande med att etablera och uppdatera lägesbilder. Genom att vara ute på plats kan de få en uppfattning om var unga rör sig, på vilka platser de umgås på, var det har uppstått skadegörelse och så vidare. Det är värdefullt för socialförvaltningens arbete i helhet.

"Ett långsiktigt arbete"

Med beviljat trygghetsmedel finns det finansiering för fältgruppen under två år. Men förhoppningen är att fältarna ska få vara kvar längre än så.

– Ja, det är ett långsiktigt arbete de ska utföra, säger Annica Berggren.

Annica Berggren, tf enhetschef socialförvaltningen Hisingen. Foto: Privat

Vi är GBG