Folktomt. Under pandemin stannade fler hemma vilket syns i brottsstatistiken. Foto: Mostphotos

Färre personrån under pandemin

Personrån, misshandel och fickstöld har minskat under pandemin. Bedrägerier har däremot ökat. Det visar Nationella trygghetsundersökningen 2021 som Brottsförebyggande rådet står bakom.

  • Publicerad 14:46, 12 okt 2021

Sofie Lifvin, utredare, Brå Foto: Brå

Under tisdagen publicerade Brå Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021. Den visar bland annat att självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person har minskat mellan 2020 och 2019.

– Sannolikt har pandemin påverkat utsattheten för brott, särskilt när det gäller brott som exempelvis personrån, fickstöld och misshandel på allmän plats. Vi har hållit oss hemma mer under pandemin vilket kan antas ha bidragit till att utsattheten för den typen av brott har minskat, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att 20,2 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de under 2020 utsattes för brott mot enskild person.

Det är en minskning från 2019, då andelen var 22,6 procent. Nästan samtliga brottstyper som mäts i NTU har minskat.

Fler bedrägerier

Försäljningsbedrägerier har däremot ökat från 5,1 procent 2019 till 5,5 procent 2020. För nätkränkningar är nivåerna ungefär desamma 2020 (2,5 procent) jämfört med 2019 (2,6 procent).

Den nya studien visar också att det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar.

Ökat förtroende för polis

Samtidigt fortsätter förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen att öka.

I senaste mätningen uppger över hälften (52 procent) ha ett stort förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket är den högsta nivån hittills.

Bland annat har förtroendet för polisen ökat tydligt fyra år i rad, en ökning med 16 procentenheter mellan 2017 och 2021 (från 42 till 58 procent).

Mer om resultaten:

Det är stora skillnader mellan män och kvinnor och olika åldersgrupper vad gäller utsatthet för brott.

Unga män (16–19 år) är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsattes för misshandel under 2020 (10,4 %) och personrån (5,8 %).

Kvinnor i åldersgrupperna 16–19 och 20–24 år uppger i störst utsträckning att de utsattes för sexualbrott (25,5 respektive 26,9 %) medan kvinnor i åldern 16–19 år är den grupp som hade störst andel utsatta för nätkränkning (8,2 %).

Utsattheten är även ojämnt fördelad sett till olika grupper av befolkningen.

En särskilt utsatt grupp är ensamstående med barn, där nästan var tredje (31,7 %) uppger att de utsattes för någon av brottstyperna inom brott mot enskild person 2020.

Källa: Brå

Visa merVisa mindre

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

”Varje steg mot rättvisa och frihet är värdefullt”

Debatt Kyrkorna betydelse Den Coronapandemi som vårt samhälle utsatts för har påverkat oss alla och har gett negativa effekter inom flera områden. De radikalt minskade sociala kontakterna har enligt flera undersökningar ökat risken för våld i nära relationer... måndag 11/10 14:39