Flest vårdrelaterade självmord sker inom psykiatrisk specialistsjukvård. Foto: Mostphotos

Färre självmord lex Maria-anmäls i länet

Lex Maria-anmälningar efter vårdrelaterade självmord sjönk drastiskt i länet efter att kravet om att anmäla togs bort för ett år sedan. – Förändringen är större än vad vi väntat oss, särskilt eftersom antalet ser ut minska över tid, säger tillsynsläkaren Christina Olsson till Nyhetsbyrån Siren.

  • Publicerad 16:24, 13 sep 2018

Antalet anmälningar som gäller självmord låg på ungefär samma nivå under åren 2014–2017. Sedan den 1 september förra året ställer inte längre Socialstyrelsen krav på att vårdgivare ska anmäla alla självmord som skett inom fyra veckor efter ett vårdtillfälle. Innan ändringen trädde i kraft anmäldes 66 självmord i Västra Götalands län under perioden september 2016 till juni 2017. Under samma period 2017–2018 anmäldes bara 13 självmord i länet.

– Förändringen är större än vad vi väntat oss, särskilt eftersom antalet ser ut minska över tid, säger tillsynsläkaren Christina Olsson till Nyhetsbyrån Siren.

En av anledningarna till att kravet togs bort var att vårdgivarna upplevde anmälningsarbetet som betungande. Enligt Christian Olsson hade vissa vårdgivare signalerat att de hoppades kunna frigöra tid för att anmäla fler andra allvarliga vårdhändelser. Detta ser Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, just nu närmare på.

Som det ser ut nu ska vårdgivare anmäla självmord om de bedömer att det kunde ha undvikits med andra åtgärder. Det är däremot inte tillåtet att välja bort att anmäla på grund av hög arbetsbelastning.

– Det finns inget lagstöd för sådana prioriteringar överhuvud taget, säger Christina Olsson till Nyhetsbyrån Siren.

Det totala antalet anmälda självmord i landet har minskat med 80 procent. Ivo ska följa utvecklingen under året för att sedan utvärdera resultatet.

– Vi kan inte dra några slutsatser ännu. Men det är ett observandum att det är relativt få anmälningar som har inkommit, säger Christina Olsson till Siren

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG