Ska rivas. Parkeringshusen på Litteraturgatan ska rivas för att ge plats för framtida byggnation. I alla fall om Göteborgs stad får bestämma. Foto: Markus Andersson

Fastighetsnämndens svar om p-platserna

Att det uppsägningen av Brf Backa:s tomträttsavtal nu överklagas är positivt enligt fastighetsnämndens ordförande Mats Ahdrian (KD).

  • Publicerad 05:30, 14 dec 2021

Vi kan inte lova alternativ när det finns lagstiftning som reglerar att kommunen inte får göra det.

Fastighetsnämndens ordförande Mats Ahdrian (KD). Foto: Privat

Runt om i staden finns ytor kommunal mark som hyrs ut till privata aktörer genom upplåtelseformer som kortare arrendeavtal eller längre tomträttsavtal.

– Göteborgs stad har mängder av tomträtter runt om i staden. Jag vill nog påstå att vi sticker ut i det avseendet jämfört med exempelvis Stockholm och Malmö, säger Mats Ahdrian (KD), fastighetsnämndens ordförande.

Att Brf Backa nu protesterar över uppsägningen av sitt tomträttsavtal har Mats Ahdrian full förståelse för.

"Gör helt rätt"

Men han poängterar att det är nödvändigt att göra det för att kunna komma vidare i arbetet med att utveckla Selma stad och förtäta Litteraturgatan med fler bostäder och annan service.

– Känner man att man inte blivit schysst behandlad ska man så klart överklaga. Bostadsrättsföreningen gör helt rätt i det. Dock är det här göteborgarnas mark och vi kan inte gynna enskilda, säger Mats Ahdrian.

Men någonstans måste de parkera. Varför presenteras inte alternativ i samband med att avtalet sades upp?

– Går du tillbaka tio år i tiden så hade tjänstemännen på fastighetskontoret kanske hittat ett sätt att kompensera och erbjudit parkeringsalternativ. Men sedan märkte man hur detta överklagades av andra personer som i sin tur kände sig missgynnade. Vi kan inte lova alternativ när det finns lagstiftning som reglerar att kommunen inte får göra det.

Andra som sitter på tomträttsavtal med Göteborgs stad, hur ska de tänka?

– Jag tycker att det är bra att frågan lyfts och att kunskapen om ämnet ökar. När det handlar om stadens utveckling över tid kan enskilda hamna i kläm, samtidigt som jag anser att vi i processen gör mycket bra för våra medborgare. Generellt är det klart att det är bra att ha förfoganderätt över den mark som man nyttjar, säger Mats Ahdrian.

Tomträtter

En tomträtt ger dig rätt att använda en specifik fastighet som ägs av Göteborgs Stad. För detta betalar du som tomträttshavare en årlig tomträttsavgift (avgäld) till kommunen. En tomträttshavare har i princip samma rätt att använda marken som en ägare till en friköpt fastighet och har rätt att belåna fastigheten.

Källa: Göteborgs stad

Vi är GBG