Lex Maria. Två avdelningar på Sahlgrenska sjukhuset anmäls efter en vårdmiss. Foto: Mostphotos/Aleban

Fel bröst opererades bort efter förväxling

När en läkare på Sahlgrenska skulle operera bort ena bröstet på en cancerpatient skedde en förväxling av provresultatet. Det ledde till att det friska bröstet felaktigt opererades bort.

  • Publicerad 05:45, 28 jul 2022

Det var juli förra året som en mammografiundersökning av en patient visar på cellförändringar i båda brösten. Biopsiprover togs på båda brösten och resultatet visade på cancer i ena bröstet och en godartad tumör i det andra.

Vid operation, när den elakartade tumören skulle tas bort, skedde en förväxling och fel bröst opererades bort. Misstaget upptäcktes när det bortopererade brösten analyserades. Då hittades inte några spår efter en tumör och vårdpersonalen insåg att en förväxling hade skett.

Händelsen har anmälts som en allvarliga vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria. Misstaget ska enligt anmälan ha begåtts av personal på avdelningarna Klinisk patologi och Radiologi på sjukhuset.

Krävde ytterligare operation

Förväxlingen innebar även att patienten fick gå igenom ännu en operation för att ta bort det bröstet med den elakartade tumören.