Foto: Colourbox

Feministiskt självförsvar i skolorna blir verklighet

Feministiskt självförsvar på schemat. För både pojkar och flickor. I höst förverkligas det politiska målet i Centrum och Majorna-Linnés skolor.

  • Publicerad 06:00, 7 sep 2015

Skolan ska erbjuda eleverna kurser i feministiskt självförsvar. Så står det i kommunfullmäktiges budget för 2015, och är därmed också ett av de prioriterade målen bland de styrande politikerna på stadsdelsnivå.
– Feministiskt självförsvar handlar inte om att lära ut att slåss. Det handlar om att stärka självförtroendet hos både tjejer och killar. Att lära tjejerna att våga säga nej, och att lära killarna att respektera ett nej. Det är en sak som det måste pratas mer om, för det fungerar uppenbarligen inte som det är i samhället i dag, säger Anna Sibinska (MP), ordförande i stadsdelsnämnden Centrum.
Bosse Parbring (MP), stadsdelsnämndens ordförande i Majorna-Linné, sätter också in möjligheterna till självförsvarskurser i det större sammanhanget om jämställdhet.

Efterfrågas av föräldrar
Något som fler och fler vårdnadshavare efterfrågar i skolan, enligt honom.
– Det här har varit ett önskemål från föräldrar. Vi har flera förskolor som jobbat under flera års tid med jämställdhet, och när barnen börjar i skolan så vill föräldrarna se en fortsättning där, säger Bosse Parbring.
Under våren fick därför förvaltningarna i såväl Centrum som Majorna-Linné i uppdrag att reda ut hur kurserna skulle kunna integreras i skolverksamheten. Tiden fram tills nu har varit nödvändig menar de båda nämndordförandena.
– Den största svårigheten är att hitta de rätta formerna. Skolan har många lagar att följa, och ett införande får inte uppfattas som belastning av lärarna, säger Anna Sibinska.
I veckan informerades föräldrar till åttondeklassarna på Guldhedsskolan att feministiskt självförsvar kommer att erbjudas inom ramen för elevens val. En partipolitiskt obunden förening kommer att hålla i kursen som innefattar sex tillfällen under hösten.
Även i Majorna-Linné kommer erbjudandet om feministiskt självförsvar i skolan att ges med start i höst. Nästan ett år efter att budgeten med det politiska målet klubbades i kommunfullmäktige.
– Hellre att det tar lite längre tid i uppstarten. Vi vill att det här ska leva kvar och inte bli ett projekt som dör ut, säger Bosse Parbring.

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

”Varje steg mot rättvisa och frihet är värdefullt”

Debatt Kyrkorna betydelse Den Coronapandemi som vårt samhälle utsatts för har påverkat oss alla och har gett negativa effekter inom flera områden. De radikalt minskade sociala kontakterna har enligt flera undersökningar ökat risken för våld i nära relationer... måndag 11/10 14:39