OBESTÄMD TID. Fastighetsägaren Higab har beslutat att stänga den byggnadsminnesförklarade fiskhallen under första delen av 2020 på obestämd tid. Foto: Higab/Hans Wretling

Feskekôrka stänger på obestämd tid

I början av nästa år stänger Feskekôrka för upprustning. Hur länge det ska vara stängt och viken verksamhet som flyttar in efter upprustningen är i nuläget oklart.

  • Publicerad 16:08, 2 maj 2019

Göteborgs kanske mest ikoniska byggnad är i behov av omfattande upprustning. Både fasaden, konstruktionen och grundläggningen behöver åtgärdas, men även system för inomhusklimat och ventilation. Huset är byggnadsminnesförklarat vilket gör att renoveringen måste göras varsamt. Eftersom marken är fornminnesskyddad måste också en arkeologisk förundersökning genomföras innan arbetena kan komma igång.

Under första delen av nästa år stänger Feskekôrka. Fastighetsägaren Higab vill inte lämna någon tidsplan.

– Det är två delar. Det ena är vad den arkeologiska förundersökningen pekar på, vad som kommer fram i den. Det andra är vad det blir för verksamhet framöver, säger Johan Carlsson, fastighetschef på Higab.

Det är alltså inte säkert att det blir fisk- och skaldjursförsäljning?

– Vi jobbar förutsättningslöst och vill skapa det bästa för byggnaden och för göteborgarna. Det är svårt att bortse från byggnadens DNA, men det är en av flera parametrar, säger Johan Carlsson.

Utanför Feskekôrka gräver Trafikverket för fullt i arbetet med Västlänken, men enligt Johan Carlsson är det inte avgörande för att renoveringsarbetena genomförs just nu.

– Västlänkens arbeten har funnits med i planeringen. Men byggnadens behov och underhållsplan ligger nu ändå, säger Johan Carlsson.

Samtidigt medger han att arbetena i närområdet och den ökade konkurrensen har inneburit tuffa utmaningar för handeln i Feskekörka. Arbetet med att hitta ersättningslokaler att erbjuda hyresgästerna har börjat.

Om Feskekôrka

År 1871 tog kommunen beslut om att bygga en fiskhall på Fisktorget och en saluhall på Kungstorget. De båda byggena beviljades 75 000 kronor vardera ur Renströmska fonden. Slutnotan för bygget av fiskhallen inklusive inredning blev 74 963 kronor och 12 öre, så man kan konstatera att resurserna hade förvaltats väl. Arkitekt var Victor von Gegerfelt och byggmästare Krüger & Westerberg. 1874 stod fiskhallen klar och dess utseende gjorde att göteborgarna raskt döpte om den till ”Feskekôrka”. Victor von Gegerfelt hade mycket riktigt hämtat inspiration till arkitekturen från fornnordiska stavkyrkor och nygotik.

Källa: Higab

Visa merVisa mindre