Ivo. Östra sjukhuset har anmält sig själva till inspektionen för vård och omsorg, Ivo, efter att en födande kvinna fick för mycket värkstimulerande dropp. Foto: Mostphotos/CARINA ANDREASSON

Fick för mycket värkstimulerande – barnet dog

En föderska fick för mycket värkstimulerande dropp under förlossningen och barnets liv gick inte att rädda. Nu ska Ivo utreda ärendet.

  • Publicerad 05:30, 7 jan 2022

Det var i april i fjol som kvinnan skulle föda sitt första barn på Östra sjukhuset i Göteborg. Hon kom in till förlossningen med graviditetshypertoni – vilket innebär högt blodtryck och kan leda till havandeskapsförgiftning.

För att snabba på förlossningen fick kvinnan därför värkstimulerande dropp. Men enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, gick förlossningen fortsatt trögt och läkare tog beslut om att öka dosen värkstimulerande.

Enligt anmälan fick den födande kvinnan feber under förloppet och en undersökning av fostret med skalpelektrod visade på överstimulering. Trots det gjorde personal inte någon ny riskbedömning och det fanns heller inte någon plan för hur länge tillståndet av överstimulering skulle kunna accepteras.

Urakut kejsarsnitt

I det här skeendet har det gått så långt att barnet började må dåligt enligt anmälan. Då tas beslut om att utföra ett urakut kejsarsnitt, men barnet föds livlöst och barnets liv går inte att rädda.

Nu har Östra sjukhuset anmält sig själva enligt lex Maria till Ivo. Man drar själv slutsatsen att som åtgärd efter händelsen rikta fokus på rutiner kring värkstimulering för att undvika överstimulering.