Ett sent kejsarsnitt för en kvinna med havandeskapsförgiftning ledde till att dottern föddes med svåra hjärnskador. IVO riktar nu kritik mot vården. Foto: Most Photos

Fick kejsarsnitt för sent – föddes med hjärnskador

Ett sent kejsarsnitt för en kvinna med havandeskapsförgiftning ledde till att dottern föddes med svåra hjärnskador. Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, omfattande kritik mot Östra sjukhuset för bristande vård.

  • Publicerad 11:00, 6 sep 2020

En gravid kvinna anlände till Östra sjukhuset under 2018 med havandeskapsförgiftning, ett tillstånd som ger ökad risk för syrebrist hos barnet. 

På plats sattes förlossningen igång via värkstimulerande dropp som fortlöpte under natten. En CTG-kurva, ett verktyg för att mäta fostrets hjärtaktivitet, pågick samtidigt. Trots att CTG-kurvan flera gånger försämrades under längre tid fortsattes kvinnan behandlas med värkstimulerande dropp. 

“Ivo anser att förutsättningarna för att avsluta förlossningen vaginalt var dåliga eftersom man redan tidigt under förlossningen fått CTG-påverkan trots normal värkfrekvens”, skriver Ivo i sitt beslut.

Risk för syrebrist - kontaktade läkare efter en halvtimme

Kvinnan drabbas från och till av feber och frossa. CTG-kurvan försämrades ytterligare till ett mönster där barnet snabbt kan utveckla syrebrist. Men enligt journalanteckning kontaktades inte läkaren förrän en halvtimme senare. Inte förrän då behandlades kvinnan med värkstoppande läkemedel för att 20 minuter senare få ett larmsnitt, ett snitt som görs för att plocka ut barnet när det förekommer omedelbart hot för barnet eller mammans liv. 

Sent snitt gav allvarliga hjärnskador

Enligt kvinnan ledde det sena kejsarsnittet till att hennes dotter fick allvarliga hjärnskador med epilepsi, infantil spasm och med största sannolikhet kommer dottern få en CP-diagnos. Hon berättar också att det, efter ett möte med Östra sjukhuset, visat sig att cirka 18 fel hade begåtts i vården av kvinnan. 

Ivo konstaterar att hanteringen av förlossningen visar på brister i kunskap i fosterfysiologi och att den inte har behandlats enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandlingen av värkstimulerande dropp var heller inte enligt nationella eller lokala riktlinjer.

Krönikor

Tjulander: "Dagen alla fåglar flyger oss över huvudet"

Krönika Krönika Det är något visst med fåglar och människors fascination för dem. Jag har aldrig fattat grejen, ändå är jag barn till generationen som på minsta kvitter kan artbestämma fågeln och... tisdag 11/5 17:00

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Bygg på de hårda ytorna och låt barnen ta plats

Debatt UTDÖMD Förskola Vilken chock och oro det blir för föräldrar och pedagoger när man får läsa att just vår förskola, Tunnlandsgatan 3, är utdömd och planeras rivas... lördag 1/5 13:00