Foto: Kasper Dudzik/Trafikverket

FILM: Se broarna lyfta i Rosenlund

Under den senaste veckan har det hänt grejer i över kanalen. En ny gång- och cykelbro har lyfts på plats och den befintliga Rosenlundsbron har lyfts bort.

  • Publicerad 10:25, 13 maj 2019

Göteborg Direkt har i flera artiklar skrivit om trafikförändringar som görs i området runt Västlänkens planerade station i Haga.

Sista chansen för vänstersväng i Allén

Rosenlundsbron stängs – så påverkas trafiken

I förra veckan lyftes den nya gång- och cykelbron på plats vid Hvitfeldsgatan. I samband med det lyftes också den 130 ton tunga Rosenlundsbron och vreds för fixering på pontoner i kanalen. Där ska den ligga tills Västlänkentunneln under kanalen är färdig, preliminärt 2023. I samband med att Rosenlundsbron monteras tillbaka tas den tillfälliga gång- och cykelbron bort.

I klippen nedan kan du se Trafikverkets filmer från brolyften.

Senare i maj "flyttas" delar av Nya Allén till ett temporärt läge något söderut. Då stängs också vissa gång- och cykelvägar.

Nästa stora trafikpåverkan i områden sker i sommar. Från den åttonde juli och fyra veckor fram planeras spårvägstrafiken stängas från Järntorget och istället gå via bland annat Skeppsbron.

I oktober öppnar Rosenlundsgatan upp igen.